Vragen over kamperen Welcome to the Future stapelen zich op

Foto: Picryl

Het lijkt inmiddels een gelopen race dat het festival Welcome to the Future in het Landmeerse deel van Het Twiske in de toekomst een meerdaags festival wordt met een camping voor bezoekers, maar wie dat besloten heeft en wanneer is niet geheel duidelijk. Was dat al vorig jaar juli, wil SP-steunfractielid Anna de Groot weten. En waarom werd er geen melding van gemaakt in de Bestuursmededelingen van het recreatieschap Twiske – Waterland van juni dit jaar?

Gemeenschappelijke regelingen zoals die voor het natuur- en recreatiegebied ten oosten van Zaanstad zijn al langer inzet van discussie omdat de besluitvorming niet altijd transparant is en gemeenteraadsleden hun controlerende funcrie niet kunnen uitoefenen doordat ze achter de feiten aan blijven hollen. De meerjarenovereenkomst die het recreatieschap en festivalorganisator ID&T over een uitbreiding van Welcome to the Future hebben gesloten lijkt daar een schoolvoorbeeld van. De Zaanse SP wil er duidelijkheid over van het college: wanneer is wat door wie besloten? En wat is de status van het aangekondigde ecologisch onderzoek naar de effecten van een en ander op de natuur?

Vragen in Landsmeer

Niet alleen in Zaanstad leven vragen, maar ook in Landsmeer werden raadsleden kennelijk overvallen door de overeenkomst die een meerdaags festival mogelijk moet maken. Terwijl in Oostzaan zorgen leven over de komst van een kleine camping bij Twiske Haven en er twijfel is over het opheffen van het verbod op overnachtingen in Het Twiske, wordt in de buurtgemeente gedaan alsof dat verbod al van tafel is. GroenLinks in Landsmeer wilde weten of er overleg is tussen de twee gemeenten. Het antwoord: ‘De gemeente Oostzaan wordt in een adviserende rol betrokken bij de voorbereiding van de evenementenvergunning.‘

Draagvlak

Het draagvlak onder inwoners van de in het bestuur van het recreatieschap vertegenwoordigde en dus meebetalende gemeenten is niet onderzocht; sterker nog: omwonenden in Landsmeer zelf zijn er evenmin over gepeild. Niet nodig, aldus het college. ´Conform het reguliere gebruik van Het Twiske zijn er drie geluidsdagen per jaar in het Landsmeerse deel. Omdat een uitbreiding van een eendaagsevenement naar een tweedaagsevenement valt onder het reguliere gebruik is hier geen onderzoek naar gedaan.‘

Bron: Programma begroting onderdeel Twiske 2020 / Recreatieschap Twiske – Waterland

Twee, drie of vier dagen?

Een tweedaags evenement? Of driedaags? Vierdaags? Ook daar weer verwarring. Het antwoord lijkt te zijn dat er sprake is van optredens op vrijdag en zaterdag, maar dat het kampeerterrein al op donderdag geopend wordt om de de afhandeling van de verkeersstromen te vergemakkelijken. Op vrijdag hoeven ze dan niet meer aan te komen en ze maken ook geen deel uit van de uitstroom op vrijdag en de in- en uitstroom op zaterdag. ‘Hierdoor zijn er minder gelijktijdige verkeersbewegingen op de aan- en afvoerroutes en wordt de logistieke druk verder verlaagd.’ Aan de andere kant worden de donderdag, de vrijdag en een veel groter deel van de zondag toegevoegd aan de drukte op de weg, waar die zich tot nu toe concentreerde op de zaterdag en de hele vroege uurtjes van de zondag. Vooral in Oostzaan zal dat merkbaaar zijn.

Verkeer en parkeren

Het kampeerterrein wordt aangelegd op terreinen die nu tijdens Welcome to the Future dienst doen als parkeerterrein. De vraag rijst dan waar geparkeerd gaat worden als op plekken die daar tot op heden voor voor gebruikt wordt al tenten staan. De oproep van de organisatie om toch vooral per fiets of (pendel)bus te komen weerhoudt velen er niet van om toch met de auto te komen – en dat wordt als er ook nog voor enkele dagen kampeerspullen moeten worden meegenomen vast niet minder. En de reden om kampeerders al op de donderdag toe te laten is immers juist dat vele verkeer en de wens om dat te spreiden. In 2017 zorgde een ongeluk op de Kolkweg in Oostzaan er tijdens de uitstroom van Welcome to the Future voor dat alles vast kwam te staan. Een jaar later werd daarom voor het eerst gebruikgemaakt van verschillende routes voor het gemotoriseerd verkeer, ook door Landsmeer.

Geen uitbreiding

Het totale festivalterrein wordt niet groter doordat overnachtigen mogelijk worden, antwoordde het college van Landsmeer eerder op vragen van GroenLinks. ‘Er wordt alleen gebruikgemaakt van huidige grasvelden, die in gebruik zijn als dagkampeerterreinen. Er wordt niets omgevormd, er komen geen grasvelden bij en het huidige beheer van grasterreinen wordt niet aangepast. Dit is niet nodig.‘ Het recreatieschap wil echter wel 75.000 euro steken in de drainage van de toekomstige camping, wat in tegenspraak lijkt met dit antwoord.

Bron: Bestuursmededelingen Recreatieschap Twiske – Waterland

Veel meer inkomsten

ID&T verdient geld met Welcome tot the Future en ook het recreatieschap Twiske – Waterland, dat ‘een marktconforme vergoeding‘ rekent voor het gebruik van het terrein. Bij een uitbreiding van Welcome to the Future van één dag naar drie dagen betekent dit bijna een verdriedubbeling van de vergoeding, aldus het Landmeerse college. Die vergoeding wordt deels gebruikt als compensatie voor de kosten die het recreatieschap maakt voor het goed laten verlopen van het evenement en vloeit deels terug naar het recreatieschap. Hoe de verhouding tussen beide is is onduidelijk. Het schap zou het evenement nodig hebben om de begroting rond te krijgen en extra dingen voor recreanten te doen, zoals de bouw van het piratenschip in de Avonturenspeelplaats.

 

Reacties