Illegale woninguitbreiding zorgt decennium later voor kopzorgen

Foto: Google Street View

Breng het bestemmingsplan Oud Koog en Rooswijk in overeenstemming met de actuele en historische werkelijkheid, vroeg een bewoonster van de Pellekaanstraat in mei aan de gemeente, mede namens een aantal buren. Onderzoek heeft nu uitgewezen dat de ‘historische werkelijkheid‘ van haar woning teruggaat tot 2008, toen het destijds door een andere eigenaar bewoonde huis illegaal vergroot werd.

De Koogse kwam tot haar verzoek voor een bestemmingsplanwijziging na een geweigerde aanvraag voor een bouwvergunning. Bij de toetsing van die aanvraag bleek dat in 2008 een tweede bouwlaag is geplaatst op de uitbouw aan de achterkant van haar huis en dat daarvoor onterecht geen vergunning is aangevraagd. Destijds zou die vergunning er ook niet gekomen zijn wegens strijdigheid met het gemeentelijk beleid en dat is ruim tien jaar later niet veranderd. De illegale extra woonruimte zal dan ook niet gelegaliseerd worden. Dat schrijft wethouder Songül Mutluer aan de gemeenteraad in een memo over de situatie.

Handhaving stopgezet

De afdeling Gebruikstoezicht heeft inmiddels wel het handhavingstraject dat was opgestart stopgezet in afwachting van een gesprek tussen de gemeente en de bewoners die een aangepast bestemmingsplan willen. Dat gebeurt op 13 september en afhankelijk van de uitkomst zullen nadere stappen worden bepaald en besluiten worden genomen, aldus de wethouder. De bewoonster heeft wel te horen gekregen dat ze niet al te veel hoop moet hebben op een voor haar gunstige uitkomst: legalisatie zou als een ongewenst precedent gaan werken voor vergelijkbare situaties in Zaanstad. Een herziening van het bestemmingsplan zal de zaak evenmin rechttrekken, omdat het bouwwerk in strijd blijft met het gemeentelijk beleid en daarom niet in een bestemmingsplan kan worden opgenomen.

 

 

 

 

Reacties

0