Gasunie vindt weer fouten in bestemmingsplan

Een impressie van de toekomstige woonwijk.
Foto: Devrijewatering.nl

De Gasunie en de gemeente dreigen opnieuw in aanvaring te komen over een bouwplan. Was dat eerder vanwege de bebouwing van de Westzijde 270-276 en een daarin opgenomen gasverdeelstation dat nog altijd operationeel is, daar gaat het nu om de bouwplannen voor De Vrije Watering in Poelenburg Oost.

Volgens de Gasunie heeft de gemeente niet alle bezwaren die het bedrijf naar voren heeft gebracht tijdens vooroverleg volledig overgenomen in het momenteel ter inzage liggende bestemmingsplan. De dubbelbestemming ‘Leiding-Gas’ is doorgetrokken tot over de enkelbestemming ‘Bedrijf-Nutsbedrijf’, maar de leiding valt onder het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen en is niet van toepassing op het gasontvangstation, schrijft de Gasunie. Ook zouden beschrijvingen en benamingen niet kloppen. Vanwege het geschil over de woningbouwplannen op het voormalige Nuon-terrein aan de Zaandamse Westzijde is de Gasunie naar de Raad van State gestapt. Overigens hebben ook twee inwoners bezwaar aangetekend tegen de plannen voor Poelenburg Oost, maar die zijn in het besloten deel van het raadsinformatiesysteem geplaatst en dus alleen door raadsleden in te zien. 

Een deel van het bouwplan, met het gasontvangstation.

 

Reacties

0