Opnieuw overstromende verzamelcontainers in het weekeinde

Foto: Twitter / Jorien MD

Mensen afstraffen voor goed gedrag is een prima manier om ze daarvan af te helpen, maar dat schijnt HVC maar niet onder de knie te kunnen krijgen. Eind vorige maand nog beloofde het bedrijf beterschap en een einde aan overvolle verzamelcontainers, met name in het weekeinde. In Saendelft was het het afgelopen weekend echter weer mis – en niet zo‘n klein beetje ook.

Bewoners van de nieuwbouwwijk in Assendelft mogen hun afval blijven scheiden in de bestaande bovengrondse en ondergrondse containers in de wijk en het groente-, fruit- en tuinafval bij wijze van proef in ondergrondse containers wegwerken, in tegenstelling tot de overige inwoners van Zaanstad met grondgebonden huizen die drie kliko‘s aan huis krijgen en verzamelcontainers voor het restafval. Het gaat om een proef, waarmee duidelijk moet worden of deze afwijkende werkwijze ook leidt tot minder restafval. Elke vorm van het vooraf scheiden van huisvuil staat of valt voor de burger echter met het ook daadwerkelijk kwijt kunnen van de gescheiden afvalstromen.

Onder andere oud papier moet door de bewoners van Saendelft in de daarvoor bestemde verzamelbakken worden achtergelaten en dat gaat goed, zoals uit bovenstaande tweet blijkt. Te goed, want HVC kan de aanvoer kennelijk nog steeds niet aan. De papier- en kartonbakken zijn allang niet meer hoofdzakelijk de verzamelplaats voor oude kranten en reclamemateriaal, maar nu vrijwel elk pakje dat wordt bezorgd een kartonnen verpakking heeft neemt het aandeel daarvan duidelijk toe. En dat is een trend die nog wel even door zal gaan. Onze lezer Brenda Kerssens wees ons erop dat het probleem zich niet beperkt tot Saendelft en stuurde foto’s van de containers tegenover de brandweerkazerne aan de Dorpsstraat in Assendelft. Daarbij is nader commentaar overbodig. 

 

Reacties