‘Petroleumachtige vloeistof’ die neerdaalde in Krommenie geen kerosine

Foto: Public Domain Pictures

Er is afgelopen april geen kersosine geloosd boven Krommenie op een zodanige hoogte dat dit sporen kon nalaten op de grond. Alle vliegtuigen vertrokken die dag vanaf de Polderbaan en vlogen boven het Zaandorp al dermate hoog dat de brandstof bij een – illegale – lozing al in de lucht verneveld zou zijn.

Dat antwoordt het college op vragen van GroenLinks over een ‘petroleumachtige vloeistof’ die op zondag 19 april in de omgeving van de Noorderhoofdstraat zou zijn neergedaald. Een inwoner van Krommenie stuurde nieuwssite De Orkaan daar een melding over, maar volgens Luchtverkeersleiding Nederland kan het niet om kersosine gaan. Brandstoflozingen zijn verboden, tenzij ze noodzakelijk zijn uit veiligheidsoverwegingen. Toestellen die terug moeten keren naar Schiphol en nog te veel brandstof aan boord hebben om daar veilig te kunnen landen, worden bij voorkeur naar een plek boven de Noordzee gestuurd om daar op grote hoogte kerosine kwijt te raken. Dergelijke lozingen moeten altijd van tevoren worden aangevraagd.

Geen incidenten bekend

Sinds in 2015 de Incidentenregeling Luchtvaart in werking trad waarin onder meer is vastgelegd dat bij luchtvaartincidenten met een veiligheidsrisico de betreffende Veiligheidsregio moet worden geïnformeerd en via dat orgaan ook de betreffende gemeente, zijn er volgens het college geen incidenten gemeld boven Zaanstad. Mochten inwoners vermoeden dat er iets niet pluis is, dan kunnen ze dat melden bij het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol of bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Inwoners die een melding doenbij de gemeente worden doorverwezen naar het BAS.

Reacties