Nieuw bewind voor inwoners met schulden

Er waren heel wat handtekeningen te zetten.
Foto: Gemeente Zaanstad

Een groot aantal partijen dat inwoners helpt om uit de schulden te komen heeft gisteren het Convenant Bewindvoering op de Kaart ondertekend. Er zijn afspraken gemaakt over het beter ondersteunen van inwoners op weg naar financiële zelfredzaamheid.

Voor mensen met schulden die onder bewind zijn gesteld door de rechter is het belangrijk dat de bewindvoerder hun financiële zaken goed regelt. Wethouder Songül Mutluer meent dat de nieuwe afspraken de kwaliteit en kwantiteit van bewindvoerders in Zaanstad beter zullen waarborgen. Het convenant is ondertekend door allerlei partijen waar inwoners met (dreigende) schulden mee te maken kunnen krijgen, zoals de Kredietbank Nederland, de Sociale Wijkteams, de GGD, Odion, het Leger des Heils en professionele bewindvoerders.

Beter overzicht

De diversiteit van de partijen, inclusief zorgpartners, geeft een beter inzicht in de problemen van de inwoner. Het wordt makkelijker om te bepalen of bewindvoering het juiste of het enige middel is om hulp te bieden. In sommige gevallen zal eerst kunnen worden volstaan met een lichtere ingreep, zoals budgetcoaching of vrijwillig budgetbeheer. Vaak ook spelen er meer problemen dan alleen de financiën. Dan is het belangrijk om deze problemen in samenhang aan te pakken om terugval te voorkomen.

 

Reacties