‘Haarlem’ achter doortrekken Noord-Zuidlijn naar het noorden

Foto: Wikipedia

De provincie gaat zich hard maken voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend. Dat staat in het coalitieakkoord dat GroenLinks, de VVD, D66 en de PvdA vandaag presenteerden.

Er moeten de komende vier jaar bestuurlijke afspraken over worden gmaakt met de regio en het Rijk, er wordt geld vrijgemaakt voor een haalbaarheidsonderzoek en ook wordt 20 miljoen euro gestoken in andere vervoersknooppunten. Amsterdam maakt zich sterk voor een metrolijn naar Schiphol en Hoofddorp, maar ‘Haarlem’ richt zich dus ook op het noordelijke deel van de Metropoolregio.

Elf miljoen voor Krommenie

Groei van Schiphol is voor het nieuwe college van Gedeputeerde Staten alleen aan de orde als de toestellen die gebruikmaken van de luchthaven aanmerkelijk schoner worden en het aantal nachtvluchten substantieel verminderd wordt. De nieuwe verbindingsweg tussen de A8 en de A9 wordt volgens de coalitie wel aangelegd, maar mogelijk verdiept in het landschap. Die optie werd eerder nog als te duur terzijde geschoven. Ook wordt elf miljoen euro opzijgezet voor de verbetering van de leefbaarheid in Krommenie.

De namen

Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten zal, naast commissaris van de Koning Arthur van Dijk, bestaan uit zes Gedeputeerden. Voorgedragen worden:

  • Zita Pels (GroenLinks, onder andere Financiën, Circulaire Economie, Havens, Cultuur en Sport);
  • Edward Stigter (GroenLinks, onder andere Duurzame Energie en Klimaat);
  • Cees Loggen (VVD, onder andere Ruimtelijke Ontwikkeling, Wonen en Water);
  • Esther Rommel (VVD, onder andere Natuur, Landschap en Bodemdaling);
  • Jack van der Hoek (D66, onder andere Economie, Landbouw, Recreatie en Bestuurszaken);
  • Adnan Tekin (PvdA, onder andere Mobiliteit, Schiphol, Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu).

Op 17 juni vergaderen Provinciale Staten over het coalitieakkoord Duurzaam doorpakken! en wordt het nieuwe college geïnstalleerd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'

Reacties

article
34743
Nieuw college GS voorstander doortrekken Noord-Zuidlijn naar Zaanstad
De provincie gaat zich hard maken voor de verlenging van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/34743/haarlem-achter-doortrekken-noord-zuidlijn-naar-het-noorden/
2019-06-12T13:11:51+02:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2019/06/12130732/Screenshot_2019-06-12-Bestand-Metro-Amsterdam-M5-Kraaiennest-jpg-Wikipedia.png
Actueel