Focus op sociale huur of op (veel) kleinere woningen?

Foto: Pexels

Waar aan de ene kant gehamerd wordt op de noodzaak om in alle nieuwbouwprojecten 30 procent van de huizen te bestemmen voor sociale huur (de SP en GroenLinks) daar wil een ander dat er minder eengezinswoningen worden gebouwd en meer kleine wooneenheden voor starters, ouderen en overige eenpersoonshuishoudens (Denk en de Partij voor de Dieren). De duo’s hebben daartoe moties ingediend.

Om met de laatste te beginnen, volgens de PvdD en Denk schreeuwt de bevolkingssamenstelling in Zaanstad om kleinere huizen en om het gemakkelijker kunnen splitsen van bestaande (half-)vrijstaande woningen. In de gemeente was vorig jaar negen procent van de inwoners gescheiden, 4,8 procent alleenstaand na de dood van de partner en 48,4 procent ongetrouwd en evenmin levend met een geregistreerde partner. Jongeren zijn aanzienlijk vaker en langer single dan voorheen en het aantal alleenstaande ouderen groeit gestaag door.

Te veel rijtjeshuizen

Veel van al deze einzelgängers hebben volgens de beide patijen niets aan het woningaanbod in veel wijken, dat nagenoeg uitsluitend uit rijtjeswoningen en/of vrijstaande woningen bestaat. Ze noemen daarbij Westerwatering, de Rosmolenbuurt, de Stationsbuurt aan de centrumzijde, het Kalf, Koog aan de Zaan, Zaandijk, Krommenie, Wormerveer en Assendelft als voorbeelden. Ook in nieuwbouwprojecten als Overtuinen, de Eilanden van Hain, het Gouwpark en de Bannehoven zijn grote aantallen rijtjeshuizen en/of vrijstaande woningen ingetekend en als het aan Denk en de PvdD ligt gaat dat in de toekomst anders. Zij willen veel meer kleinschalige en gelijkvloerse woningen toevoegen aan de Zaanse voorraad.

Betaalbaarheid

De motie van Groenlinks en de SP rept niet over de grootte van nieuwe woningen maar gaat over de betaalbaarheid. De wachtlijst voor een sociale huurwoning is lang en met de gemeenteraad is afgesproken dat van het totale aantal te bouwen woningen 30 procent gebouwd zal worden in de sociale huursector. Tot hun verdriet zien de beide fracties echter nog steeds bestemmingsplannen langskomen zonder sociale huurwoningen, ‘met als reden dat er in de nabijheid al veel sociale huurwoningen zijn’.

Met een dusdanig grote woningnood als de huidige vinden SP en GL dat niet langer acceptabel en zij eisen dat niet langer afgeweken wordt van de regel 30 procent sociale woningbouw in elk project mee te nemen. Ze willen van het college ook een overzicht van de toekomstige bouwplannen en de verdeling naar woningtypen, huurprijs en locatie van sociale huurwoningen daarin.

Reacties