School die er kwam op koninklijk bevel wordt woning

Foto: Google Street View

Wie straks in de voormalige lagere school van West-Knollendam woont heeft dat te danken aan de Oranjes. Er is een omgevingsvergunning aangevraagd om de school met atelierruimte om te bouwen tot een woning.

De kinderen uit West-Knollendam moesten vroeger via de Noorddijk naar en van school in Wormerveer lopen en dat was niet fijn. De dijk was niet breed en straatverlichting ontbrak, maar de toenmalige gemeente Wormerveer had geen geld over voor een schoolgebouw in West-Knollendam. Dat pikten de bewoners echter niet en via de dominee werd een beroep gedaan op koning Willem II, die daarop het bevel gaf om een school in het dorp neer te zetten. Dat gebeurde – en het pand staat er nog steeds, al wordt er allang geen onderwijs meer gegeven.

Investering nog geen 12.000 gulden

In november 1880 werden het gebouw en de bijbehorende onderwijzerswoning opgeleverd, na een investing van respectievelijk 6595,88 en 5208,73 gulden. De school stond bekend als school E, de vijfde school in Wormerveer. Het pand werd nadat het was afgedankt als school in gebruik genomen als buurthuis Ons Huis en in 1986 kwam de nieuwe Theo Thijssenschool tot stand op een andere locatie in West-Knollendam.

 

Reacties