Bevoorrading in de stad moet schoner en efficiënter

Foto: Wikipedia / Ceekon

Zaanstad tekent op 17 juni de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (Zes 2) op weg naar een klimaatneutrale gemeente. De overeenkomst heeft tot doel om tot een schonere en efficiëntere wijze van bevoorrading te komen.

Stadslogistiek is het vervoer dat nodig is om bedrijven, instanties en bewoners in stedelijk gebied van hun producten te voorzien en om hun afval op te halen. Dit vervoer is van groot belang voor het functioneren van de stad, maar de vrachtwagens en bestelauto’s die hiervoor vooral op pad zijn leveren ook veel uitstoot, geluidsoverlast, verkeersonveiligheid en beslag op de schaarse ruimte op. De Green Deal Zes 2 is een landelijk initiatief, dat aansluit op het (ontwerp-)Klimaatakkoord en dat al door een groot aantal overheden, organisaties en bedrijven is onderschreven.

Minder voertuigen

Het doel dat in 2025 steden zo veel als mogelijk emissievrij worden beleverd. De combinatie van schoner én efficiënter is nodig omdat de kans groot is dat er de komende jaren niet voldoende zero emissie voertuigen zijn voor een simpele één op één vervanging van vervuilende voertuigen. De bevoorrading zal dus met minder voertuigen moeten plaatsvinden. De doelen van de Green Deal Zes 2 sluiten ook aan op de wens om meer vervoer over water te laten plaatsvinden en bedrijven indien mogelijk gebruik te laten maken van grote distributiecentra aan de rand van de stad.

De brancheorganisaties TLN (vervoerders) en Evofenedex (verladers) staan achter deze doelen, maar willen wel in een vroeg stadium op de hoogte worden gehouden van de plannen die gesmeed worden. Gemeenten zijn vrij om hun eigen invulling te geven aan de manier waarop ze de goelstellingen willen halen. Het bedrijfsleven heeft tijd nodig zich voor te bereiden op veranderingen. Ook vinden zij het belangrijk dat de Green Deal Zes 2 door meerdere gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam wordt ondertekend. En dat gaat nu ook gebeuren. De maatregelenwaaraan gedacht wordt kunnen uiteenlopen van lichte ingrepen zoals het faciliteren en stimuleren van bedrijven bij initiatieven voor duurzame logistiek tot het aanleggen van infrastructuur en het instellen van regels.

Ondersteuning

De gemeente bereidt momenteel een voorstel voor expertondersteuning op het gebied van stadslogistiek voor. Met deze door het Rijk betaalde hulp moet een verkenning worden uitgevoerd naar voor Zaanstad zinvolle en haalbare stadslogistieke maatregelen. De verwachting is dat de verkenning, na goedkeuring van de aanvraag door het Rijk, rond de zomer van start kan gaan.

Reacties

0