Vergunning voor interne verbouwing Paaskerk Zaandam

Foto: Google Street View

Er is een vergunning verleend voor de interne verbouwing van de Paaskerk aan het Burgemeester Ter Laanplantsoen in Zaandam. Het Rijksmonument uit 1958 is sinds 2005 buiten gebruik als hervormde kerk en werd toen verkocht aan de Vrije Evangelische Gemeente Maranatha.

De Paaskerk heeft ondanks zijn relatief jonge leeftijd een duidelijke eigen plek in de Zaanse kerkelijke geschiedenis. Het ontwerp van architect K.L. Sijmons Dzn is uniek in de gemeente en het interieur met de door Karel Appel van een glas-appliqué voorziene en dit decennium gerestaureerde ramen maken hem extra bijzonder. De kerk werd als monument opgenomen in de lijst van gebouwen die verrezen tijdens de wederopbouwperiode, die tot en met 1958 duurde.  In de beschrijving van het gebouw door de rijksdienst wordt het interieur geroemd: ‘De kerk vertegenwoordigt architectuurhistorische waarde vanwege de hoge kwaliteit van het ontwerp van het gebouw zelf, alsmede de interieuronderdelen die de architect als een gesammtkunstwerk ontwierp.’

Muurschildering

Een selectiecriterium bij het tot stand komen van deze monumentenlijst was onder meer dat een gebouw een architectonische en/of cultuurhistorische waarde moest hebben. De ramen laten de zes scheppingsdagen zien. Appel (1921 – 2016) maakte in de kerk ook een muurschildering met de tekst ‘De GansE ScHeppiNg WacHT meT ReiKHALZeND VeRLangen Op heT OpenBaar WORDen deR Zonen GODS’, maar die werd op gezag van het kerkbestuur en de predikanten al snel weer overgeschilderd: wat al te experimenteel en niet godsvruchtig naar hun maatstaven.

Belanghebbenden die het niet eens zijn met de vergunningverlening kunnen  tot 10 juli bezwaar aantekenen bij Burgemeester en Wethouders, online of per brief naar Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Daarin mogen de datum en de naam, het adres, de handtekening en de motiverig van de afzender niet ontbreken.

Reacties