Corporaties hoeven niet naar pijpen gemeenten te dansen

Foto: Pixnio

Corporaties mogen binnen de grenzen van de Woningwet bijdragen aan de herstructurering van wijken, inclusief het opkopen van particulier bezit en het vergroten van de diversiteit aan woningtypen in een wijk. Dat blijkt uit de bindende uitspraak van minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken over een geschil in Rotterdam. Deze duidelijkheid kan van pas komen bij het oplossen van de problemen in de Zeeheldenbuurt in Wormerveer.

Corporaties kunnen aan de andere kant niet gedwongen worden om investeringen te doen, zo oordeelde de minister. In de Woningwet is geen sprake van een hiërarchische verhouding tussen gemeente, corporaties en huurdersorganisaties. In de herziene Woningwet staat dat partijen geschillen over prestatieafspraken kunnen voorleggen aan de minister, die na het advies van de Adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken Woningwet een bindende uitspraak doet. In dit geval nam Ollongren dat advies over.

Rotterdam delft onderspit

Rotterdam is het er niet mee eens dat corporatie Woonbron geen extra geld wil steken in de aanpak van de particuliere woningvoorraad in Rotterdam Zuid, onder de voorwaarden die de gemeente Rotterdam daarvoor stelt. De gemeente verlangde van Woonbron een extra investering van tien miljoen euro voor de sloop en herontwikkeling van particuliere woningen.

Nieuw overleg

Woonbron betoogde dat die investering in particuliere huizen niet onder haar diensten van algemeen economisch belang (DAEB) vallen en bovendien ten koste zouden gaan van haar wettelijke verplichtingen. Ook de huurders van Woonbron vreesden dat het plan negatief zou uitpakken voor de sociale huurtak. De gemeente stelde daar tegenover dat corporaties volgens de wet ‘naar redelijkheid’ horen bij te dragen aan het lokale volkshuisvestingsbeleid en dat geld steken in particuliere huizen ten goede zou komen aan een wijk waarin veel sociale huurwoningen staan. Volgens de Adviescommissie is dat laatste zeker waar, maar kunnen corporaties er niet toe gedwongen worden. Het is volgens de minister nu aan betrokken partijen om opnieuw met elkaar in overleg te gaan.

Wormerveer

In Wormerveer moet een oplossing gevonden worden voor 172 woningen die op een slechte fundering staan. De meeste daarvan zijn eigenaar van Parteon, maar die corporatie heeft ook huizen verkocht waardoot nu zowel huurders als eigenaren in een lastig parket zitten. De partijen moeten er voor het einde van het jaar uit zijn hoe ze de zaak gaan aanpakken.

 

Reacties