Bestemmingsplan voor Hembrugterrein in de prullenbak

Foto: Rijksvastgoedbedrijf

Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van het Hembrugterrein is vandaag door de Raad van State vernietigd. Volgens ‘s landse hoogste bestuursrechter kunnen er in de toekomst alleen zo’n 1000 woningen komen als in de toekomst blijkt dat voor deze woningen een aanvaardbaar geluidsniveau kan worden bereikt. Dat is niet het geval.

Er was een aantal bezwaarmakers tegen het bestemmingsplan, waaronder het bedrijf Frites uit Zuyd, het Havenbedrijf Amsterdam en enkele bedrijven op industrieterrein Westpoort in Amsterdam. Zij zijn allemaal bang dat de herontwikkeling van het Hembrugterrein in Zaandam ten koste zal gaan van hun eigen bedrijfsvoering en uitbreidingsmogelijkheden.

Industrielawaai

Het Hembrugterrein ligt binnen de geluidszone van Westpoort in het Westelijk Havengebied. Vanwege het geluid dat daar vandaan komt maakte de gemeenteraad in het bestemmingsplan gebruik van de zogenoemde zeehavennorm. Deze norm maakt het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om woningen te bouwen met een maximale geluidsbelasting van 60 d(B)A. Een van die voorwaarden is dat het dan om een ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ moet gaan. Het bestemmingsplan maakt echter meer dan 1000 woningen mogelijk en dat wordt de Raad van State te gortig.

Zeehavennorm niet van toepassing

Dit is volgens de afdeling bestuursrechtspraak geen ‘beperkte uitbreiding van bestaand woongebied’ en daarom mocht de gemeenteraad de zeehavennorm niet toepassen. Alle planonderdelen die woningen mogelijk maken kunnen daarom niet overeind blijven, want zonder die zeehavennorm is de geluidsbelasting op de nieuwe woningen te hoog. De geplande ontwikkeling van het Hembrugterrein tot gemengd woon- en werkgebied is niet meer mogelijk. ‘Hierom en vanwege de samenhang van de onderdelen in het bestemmingsplan, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak besloten het hele bestemmingsplan te vernietigen,’ schrijft de Raad in een persbericht.

Reacties

0