Zestien inwoners koninklijk onderscheiden voor hun inzet

Foto: Wikipedia

Zestien inwoners kregen vandaag tijdens de jaarlijkse lintjesregen een koninklijke onderscheiding opgespeld door burgemeester Jan Hamming. Vijftien van hen werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau voor hun jarenlange vrijwillige inzet voor de samenleving. De zestiende kreeg een zeer bijzondere onderscheiding en werd ridder.

Voor een benoeming in de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Vorig jaar werden ‘slechts’ acht inwoners gehuldigd. De gedecoreerden van dit jaar op een rij:

André van der Ende uit Krommenie

Hij was maar liefst 25 jaar penningmeester van korfbalvereniging Hoger Op (het huidige KV Furore) en heeft als vrijwilliger nog veel meer betekend voor de korfbalsport, als (bonds)scheidsrechter, trainer en organisator van wedstrijden. Daarnaast is hij sinds 1994 vrijwilliger bij de Landelijke Luisterlijn Sensoor, waar mensen naartoe kunnen bellen voor een anoniem en vertrouwelijk gesprek. Ook zet hij zich sinds 1998 in verschillende functies in voor de plaatselijke afdeling van de ANBO en de Seniorenvereniging Krommenie (SVK). Tot slot was hij tussen 2006 en 2011 actief voor het Nederlandse Rode Kruis.

Marijke van Essen – Pouwer uit Zaandijk

Zuj zette zichvan 2007 tot vorig jaar als mantelzorger en uiteindelijk als executeur testamentair in voor de zus van internist en ziekenhuiscollega Margot Zeeman. Na het overlijden van Ly Zeeman was ze ruim een jaar bezig om de nalatenschap af te wikkelen, inclusief schenkingen aan onder andere Natuur Beheer. Over dit bijzondere verhaal is een aflevering gemaakt voor het SBS6-programma De Nalatenschap. Van Essen-Pouwer heeft ruim een kwart eeuw gecollecteerd voor het Reumafonds en was vijf jaar vrijwilliger bij het Nederlandse Rode Kruis geweest. Ook is zij sinds de oprichting van de Commissie Historie Zaanse Ziekenhuizen (CHZZ) in 1991 actief voor deze organisatie. Verder is zij kerkwacht bij de Bonifatiuskerk en was ze betrokken bij het opstarten van het eerste Zaans hospice, De Schelp.

Kees Tempelaar uit Koog aan de Zaan

Tempelaar was in zijn leven ruim 150 keer bij de bloedbank om bloed te doneren, en later ook als plasmadonor. Sinds 1991 is hij lid en vrijwilliger in verschillende functies bij KFC, de Kooger Football Club. Zo was hij voorzitter en lid van de jubileumcommissie en van de bouwcommissie. Hij is Lid van Verdienste en erelid bij KFC. Ook was hij actief betrokken bij alle facetten van de bouw van een paviljoen in het Koogerpark. Verder is hij vrijwilliger bij Stichting de Kalverpolder.

Carla Vet – Wobben uit Assendelft

Zij is sinds 1962 lid van atletiekvereniging Lycurgus en is daar al lid van verdienste en erelid. Bij Lycurgus vervulde zij al tal van taken: ledenadministratie, contributie-inning, secretariaat, typiste van het clubblad, jeugdtrainster, trainster Nordic Walking, jurylid, kantinemedewerkster, assistente bij wedstrijden en lid van de schoonmaakploeg. Zij is nog steeds dagelijks met de vereniging bezig.

Gerard de Graaff uit Krommenie

Hij is al jaren actief als vrijwilliger voor de Protestantse Gemeente in Krommenie. Hij was ouderling, collectant en beheerder van het archief in de toenmalige Gereformeerde Kerk. Momenteel is hij lid van de klussenploeg en verspreidt hij post- en vergaderstukken van de Protestantse Gemeente. Sinds enkele jaren draait hij mee in het project Voorwerpen en hun verhaal ter gelegenheid van 4 en 5 mei. Hierbij vertellen inwoners van Krommenie en Assendelft aan basisschoolleerlingen uit groep 7 hun persoonlijke oorlogsverhalen. Tot slot is hij vrijwilliger bij de Voedselbank Zaanstreek.

 

Truus Holkamp – Goudriaan uit Koog aan de Zaan

Zij collecteert al ruim 25 jaar voor de Brandwonden Stichting en is ook jarenlang actief geweest voor De Zonnebloem Zaanstreek/Waterland. Ook was zij jarenlang vrijwilliger voor de Stichting Agora, onder andere als overblijfmoeder. Ook bij de verpleeghuizen Oostergouw in Zaandam en Guisveld in Zaandijk, in het Zaans Medisch Centrum en bij de Prinsenstichting in Koog aan de Zaan kennen ze haar als vrijwilliger.

Katje Borgers – Klösters en Pieter Borgers uit Zaandam

Bijzonder is dat er dit jaar een echtpaar onderscheiden wordt, dat zowel individueel als gezamenlijk actief is als vrijwilliger. Samen zijn ze acht jaar lang gastouder geweest voor Europa Kinderhulp en vingen jaarlijks een Duits kind op. Ook zijn ze al jaren actief bij tennisvereniging Zaandam-Zuid. Mevrouw is met ondersteuning van meneer al meer dan 20 jaar de belangrijkste coördinator van de vrijwilligers voor het parkbeheer en samen verzorgen ze het onderhoud van het park. Ook coördineert mevrouw de damesinloop op dinsdagochtend, terwijl haar man onder meer de aansturing verzorgde van de plaatsing van zonnepanelen op het dak van TZZ in 2017.

https://twitter.com/GemZaanstad/status/1121774295175266307

Jan Koster uit Zaandam

Koster is een zeer actieve vrijwilliger bij Zorgcirkel Saenden, een verzorgingshuis in het oude hart van Zaandam. Ook is hij druk bezig in zijn eigen buurt. Zo nam hij het initiatief om de bewonerscommissie Zwaneneiland op te richten, waarbij hij optrad namens de huurders. Hij speelde een rol in de groenvoorziening met knotwilgen langs het Amberhout en de Kennisboulevard en zette een actie op touw tegen een ongelukkig gekozen locatie voor een ondergrondse vuilcontainer.

Gerda Van der Vaart – Visser uit Krommenie

Zij is al jaren vrijwilligster bij de Wereldwinkel in Krommenie. In de loop der jaren is de winkel verhuisd en doorgegroeid en Van der Vaart – Visser had daar telkens een rol in. Momenteel is ze voorzitter. Daarnaast is zij actief voor de Nicolaaskerk in haar woonplaats en sinds 2008 ook als diaken in de Protestantse gemeente van Krommenie.

Klaas Kuijt uit Zaandijk

Hij deed en doet vrijwilligerswerk voor meerdere organisaties. Voor de brandweer was hij bijna 40 jaar actief als hoofdbrandwacht en chauffeur / pompbedienaar. Tegenwoordig is hij sluiswacht bij de Zaandijkersluis, zowel doordeweeks als in het weekeinde. Ook is hij vijf jaar vrijwilliger geweest bij de Voedselbank Zaanstad.

Ria van Nooij uit Zaandijk

Zij is al 50 jaar een centrale spil van korfbalvereniging KZ/Hiltex. Ze zorgt ervoor dat de kantine draait, heeft bij de vouw- en nietploeg gezeten om het clubblad te maken en ook in de kascontrolecommissie. Daarnaast is zij voorzitter en penningmeester van supportersvereniging Blauw Zwart. Ze houdt alle standen bij en huldigt persoonlijk de jeugdkampioenen. Buiten het korfbal was zij actief als collectant voor de Nierstichting en zij ruimt in groepsverband zwerfafval op onder de naam Prik-je-gek.

Rob Rensen uit Wormerveer

Rensen is al langer dan een halve eeuw vrijwilliger bij Slagwerkgroep De Saen. Hij deed er als timmerman veel klussen, maar draaide zijn hand ook niet om voor loodgieten, schilderen, dakbedekken, bestraten, metselen en ander werk. Ook is hij suppoost in het Molenmuseum in Koog aan de Zaan en een van de steunpilaren van Vereniging de Zaanse Molen. Daarnaast is hij vrijwilliger bij het voetveer dat toeristen van Zaandijk naar de Zaanse Schans brengt.

Sytha Otten – Van der Lelij

Zij is al jaren vrijwilliger in verzorgingshuis Hervormd Centrum Pennemes in Zaandam en verleende op vele manieren ondersteuning aan de bewoners. Zij heeft, samen met anderen, veel georganiseerd zoals zangmiddagen, bingo’s en Sinterklaas- en kerstvieringen en was actief als gastvrouw voor het bezoeken van eenzame ouderen en bij kerkdiensten.

Gerrit Kramer uit Krommenie

Hoewel hij inmiddels gepensioneerd is, is Kramer nog altijd actief als beleidsmedewerker bij de Stichting Agora – en dit al 45 jaar. Hij is al jaren een betrokken en actief lid van de Nederlands Hervormde Leliekerk in Krommenie en als ouderling in meerdere kerken in Zaanstad. Verder geeft hij momenteel re-integratietrainingen aan gedetineerden onder de noemer Mijn kind en ik.

Marion Perk uit Zaandam

Zij is de ridder in het gezelschap. Perk maakt zich al meer dan 30 jaar als vrijwilliger verdienstelijk voor de samenleving. De noodlottige vliegramp in Suriname in 1989 was bepalend voor haar inzet. Ze was dat jaar medeoprichter, vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting SLM (Surinaamse Luchtvaart Maatschappij) en als zodanig betrokken bij de oprichting van een herdenkingsmonument voor alle Lobiwan, de mensen die bij de ramp om het leven kwamen. Ook nam ze zitting in het bestuur van de Stichting Kleurrijk, opgericht in 1996. De missie is het jaarlijks herdenken van de slachtoffers en overlevenden.

Daarnaast is Perk actief als bestuurslid van de Vereniging Marantha mannen- en Marantha vrouwenkoor en bestuurslid van de Stichting Konmakandra (Kom Samen) Nickerie Suriname. Die beoogt goederen in te zamelen ten behoeve van scholen en kinderen in het binnenland van Suriname.

 

Reacties

Cookieinstellingen