Bestrating in de Zuiderham wel of niet door de beugel?

Foto: Democratisch Zaanstad

De Jupiterstraat in de Zuiderham in Krommenie kampt volgens een inwoner al maanden met gevaarlijke bestrating waar de gemeente niets aan doet. Democratisch Zaanstad heeft er al een aantal keren vragen over gesteld en komt ook niet veel verder. Er bestaat verschil van inzicht over de mate waarin stoeptegels in hoogte van elkaar mogen afwijken: tot drie centimeter moet kunnen, vindt wethouder Gerard Slegers.

De Stichting Erkenning van het Bestratingbedrijf, het Nederlands Normalisatie Instituut en Bouw Advies Toegankelijkheid houden echter hoogteverschillen van maximaal vijf millimeter aan, aldus de inwoner. DZ heeft naar aanleiding hiervan een vierde set vragen naar het college gestuurd, gelardeerd met foto’s van de gewraakte bestrating. Voor de deur van de klager loopt het hoogteverschil tussen de stoeptegels volgens fractievoorzitter Juliëtte Rot op tot 9,5 centimeter door gevaarlijke trottoirs met ‘plateaus’.

Een eigenaardige trottoirconstructie in de Zuiderham, met als extra obstakel een verkeersbord.

De drie centimeter die de wethouder aanhoudt is gebaseerd op jurisprudentie en op het Handboek Visuele Inspectie voor wegbeheerders van het kennisinstituut CROW, waarin hoogteverschillen vanaf die maat als ernstig worden aangemerkt. De gemeente is er als wegbeheerder voor verantwoordelijk dat wegen en stoepen goed worden onderhouden, zodat gevaarlijke situaties worden voorkomen.

Hindernisbaan bij visuele handicap

Of een stoeptegel een gevaarlijke situatie veroorzaakt, hangt af van de omstandigheden. Meestal wordt gekeken naar het hoogteverschil en bij meer dan drie centimeter is het trottoir gebrekkig en is de gemeente in principe aansprakelijk op grond van artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Blijft over de vraag of een wethouder met in zijn portefeuille het onderwerp toegankelijkheid en inclusiviteit zich achter een meetlint mag verschuilen bij stoepen die voor bijvoorbeeld inwoners met een visuele handicap een ware hindernisbaan vormen.

Tijd om gevaar weg te nemen

De gemeente is dat echter niet wanneer zij niet op de hoogte had kunnen zijn van het gevaar of als er te weinig tijd is geweest om de zaak op orde te brengen. Dit betekent dus dat een risicovolle situatie met een uitstekende, scheve of losse stoeptegel al langer moet bestaan en dat de gemeente daarvan op de hoogte moet zijn of had kunnen zijn. Rot wil graag de resulaten inzien van de buurtschouwen in de wijk, die volgens het college regelmatig worden uitgevoerd. Ze vraagt zich ook af wie die eigenlijk uitvoert: de gemeente zelf of een externe partij.

 

 

 

 

Reacties