Goedkeuring voor bouwplan met 60 woningen in hartje stad

Foto: Halmar Projectontwikkeling

Het college kan zich vinden in de bouw van 60 koopwoningen – achttien grondgebonden huizen en 42 appartementen – op de plek van de voormalige Ford-garage tussen de Zeemansstraat en de Vinkenstraat in Zaandam. Daarvoor moet wel het bestemmingsplan worden aangepast. De huizen van Halmar Projectontwikkeling zijn bedoeld voor middeninkomens.

De appartementen worden een kleine 50 vierkante meter groot en de rijtjeshuizen rond 125 vierkante meter. Er is op de locatie aan de Zeemansstraat – het Hazepad aan de westkant zo’n 2360 vierkante meter grond beschikbaar en in het oosten 2340 vierkante meter. Dat is nu bebouwd met de voormalige garage bestaande uit twee werkplaatsen, een kantoorruimte en een autobandencentrum en daarachter een leegstaand gebouw. De rest van het terrein bestaat uit een niet meer in gebruik zijnde parkeerplaats.

Er is nog geen vergunning aangevraagd voor het bouwplan, maar voor een ontheffing van de geldende beheersverordeningen. De woongebouwen worden hoger dan nu is toegestaan en komen bovendien op plekken met een andere bestemming dan wonen. Maar huizen passen goed in het centrumgebied en zullen een een nu voor een groot deel braakliggend terrein in hartje stad veranderen in een nieuwe, voor een groot deel autovrije buurt. ‘Dit sluit goed aan bij de ambitie en doelstellingen van MAAK.Centrum om het woonmilieu van de binnenstad te versterken en nieuwe doelgroepen aan te trekken,’ oordeelt het college.

De ruimtelijke opzet van het plan sluit uitstekend aan bij de bestaande, kleinschalige omgeving van grotendeels individuele huisjes en voegt zich in de stedenbouwkundige structuur die voortkomt uit het historische slagenlandschap.’ De Vinkenstraat en de Zeemanstraat zullen na de bouw zijn verbonden door een nieuwe route voor fietsers en voetgangers.

Reacties

Cookieinstellingen