Elf startersappartementen erbij in Assendelft

Foto: Google Street View

Het college is akkoord met de bouw van elf koopappartementen voor starters op het stuk braakliggende grond aan de Dorpsstraat 174 in Assendelft en op het naastgelegen perceel waar nu nog huisnummer 176 staat.

Op het onbebouwde, verharde terrein heeft tot vijftien jaar geleden een woning gestaan en sindsdien is het gebruikt als opslag van motorvoertuigen en als parkeerterrein. De woning die gesloopt wordt is in slechte staat. Voor het eerste perceel moet het bestemmingplan worden gewijzigd, omdat er buiten het bouwvlak wordt gebouwd en er nu slechts één woning is toegestaan terwijl er negen zijn gepland. Bovendien wordt daar de toegestane hoogte van maximaal tien meter met 55 centimeter overschreden.

De te slopen woning.

Op het tweede perceel is het bouwplan in strijd met de bestemming ‘wonen’, omdat het bestaande aantal woningen per bouwvlak niet mag worden vergroot. Het college wil de uitbreiding naar twee woningen daar echter niet tegenhouden. De eigenaar/ontwikkelaar van de appartementen heeft aangegeven dat deze rechtstreeks worden verkocht en dat er al veel interesse van plaatselijke starters is. Er waren al eerder bouwplannen voor de eerste kavel, maar die kwamen nooit van de grond.

Bezwaartermijn

Het ontwerpbesluit ligt nu tot en met woensdag 24 april ter inzage tijdens de openingstijden van de balie van de afdeling Vergunningen in het stadhuis, Stadhuisplein 100 in Zaandam. Gedurende die termijn kunnen ook bezwaren tegen het plan worden ingediend bij Burgemeester en Wethouders.

Reacties

0