Zoektocht gestart naar plek voor historische werf

Model van een laat zeventiende eeuws fluitschip: de Derfflinger.
Foto: Wikipedia / Michael Czytko

De plannen voor de bouw van een historische scheepswerf in Zaandam zijn in een verder stadium dan wij ons realiseerden. Uit de laatste nieuwsbrief van de vereniging Zaans Erfgoed blijkt dat de werkgroep Zaans Maritiem op dit moment samen met de gemeente op zoek is naar een plek om een replica van een zeventiende eeuwse scheepswerf te bouwen, met als grote publiekstrekker een fluitschip in aanbouw.

Dat zou bij voorkeur moeten gebeuren op de plek waar eens de Zaanse scheepsbouw zijn loriedagen beleefde, aan de Voorzaan. Daarnaast is er overleg gaande over de vraag of de Russische driemaster de Shtandart, de replica van het eerste schip dat onder auspiciën van tsaar Peter de Grote en dus met Zaanse kennis is gebouwd, Zaandam als tweede thuishaven kan krijgen. Meerdere historici noemen de Zaanstreek in de zeventiende eeuw het grootste scheepsbouwcentrum van Europa, met zo’n 60 grootscheepmakers die rond 150 tot 200 schepen per jaar van stapel lieten lopen.

Sail Amsterdam

Omdat daarbij nogal wat kwam kijken – enorme hoeveelheden gezaagd hout, tientallen hectares zeilen, ankers, honderden kilometers aan lijnen, trossen en kabels, kompassen, scheepsbeschuit en noem maar op – stond het hele uitgestrekte gebied van de Zaanstreek in het teken van de scheepsindustrie. De werkgroep geeft regelmatig presentaties voor groepen om die geschiedenis levend te houden en aangezien er volgend jaar weer een Sail Amsterdam is, heeft de werkgroep de gemeente voorgesteld om te zorgen dat daarbij zoveel mogelijk houten schepen de Zaanstreek aandoen.

Reacties