Alle bezwaren tegen Rozengrachttoren van tafel geveegd

Foto: Kolpa Architecten

De bouw van de Rozengrachttoren in Zaandam mag doorgaan, zo heeft de Raad van State beslist in een vandaag uitgesproken oordeel. Onder andere het bedrijf Gembira vocht het door de raad goedgekeurde bestemmingsplan aan waarmee de woontoren van ruim 50 meter hoog en met 40 appartementen gerealiseerd kan worden.

De toren vormt de tegenhanger van de Hermitage van 65 meter die aan de westelijke kant van het plein staat, in een gebied met een veel lagere bebouwing. Volgens de afdeling Bestuursrecht van de RvS draagt aan plan bij zowel kwantitatief als kwalitatief bij aan het bestaande woonbeleid van Zaanstad en de provincie, omdat het gaat om appartementen in de middeldure en dure sector, waar momenteel een tekort aan is. Het is daarom niet onredelijk dat de gemeenteraad zich gezien zowel vraag uit de gemeente als uit de regio op het standpunt stelde dat er behoefte is aan de appartementen in de Rozengrachttoren.

Minder zon

Een van de bezwaren van omwonenden is dat zij, met name ten zuiden van de toren, minder zon zullen krijgen. De bezonningsstudie die is uitgevoerd geeft aan dat er in de zomer zuidwestelijk van de toren er minder ochtendzon is en zuidoostelijk daarvan minder avondzon. Volgens de RvS is geen aanleiding om ervan uit te gaan dat er in andere periodes ‘een relevante vermindering’ zal zijn. Buiten een straal van 30 meter heeft de toren bovendien nauwelijks vermindering van daglicht tot gevolg.

Meer wind

Wat betreft zorgen over windhinder oordeelde de raad dat het ‘windgevaar voor loop- en slentergebieden’ verkleind kan worden door het aanbrengen van een luifel aan drie zijden van het gebouw, het plaatsen van een scherm op twee hoeken van het gebouw en het planten van drie volwassen bomen. In dat geval worden geen normen meer overschreden, al is het windklimaat op enkele plekken matig voor het loopgebied tot zelfs slecht voor slentergebied.

Omzetderving

Gembira en collega-ondernemers stelden ook omzetverlies te vrezen omdat er na de bouw van de toren geen evenementen meer kunnen worden gehouden. Zij vrezen hierdoor omzetverlies. De RvS steunt echter de visie van de gemeenteraad dat er genoeg ruimte overblijft voor evenementen en vindt ook dat de toren de zichtbaarheid en bereikbaarheid van de winkels niet negatief beinvoedt. Ook de privacy van de appelanten is volgens de uitspraak niet in het geding.

Bouwoverlast

Wat de bouwoverlast betreft is de Raad van State Gembira van mening daar geen oordeel over te kunnen vellen: de toegankelijkheid van de Rozengracht en omgeving van de bouw is een zaak van de uitvoering en maakt geen deel uit van het plan zelf. Daarover moeten de ondernemers dus het gesprek met de gemeente aangaan.

 

Reacties

Cookieinstellingen