Geeft de gemeente de bescherming van het kleibos uit handen?

De twee gezichten van het Hembrugterrein van bovenaf gezien.
Foto: Google Maps

De POV wil van het college weten hoe het kan dat de gemeente kennelijk in overleg is met de projectontwikkelaar van het Hembrugterrein over het eigendom en het beheer van het historische kleibos, terwijl eerder altijd is verkondigd dat dit bos van grote waarde is voor Zaanstad en daarom eigendom van de gemeente wordt.

De partij voor Ouderen en Veiligheid stelde al eerder vragen over de kap van 175 bomen in het bos, in de veronderstelling dat het om het dubbele aantal ging. Dat bleek niet zo te zijn, maar de bekendmakingen van kapaanvragen en verleende vergunningen blinken in Zaanstad dan ook niet uit door helderheid. De bomen moeten wijken in verband met bodemsanering, maar ook daar zijn nog veel vragen over.

Schade

De POV stelt nu in aanvullende vragen te vrezen dat de gemeente het zicht op het gewenste beheer van het klei- of plofbos kwijtraakt als de ontwikkelaar dat overneemt en dat de historische waarde van het unieke natuurmonument dan ernstige schade op kan lopen.

Reacties