Plan voor 22 eengezinswoningen op dansschoolterrein Assendelft

Foto: Appel Architecten

Projectontwikkelaar Kennemerland Beheer gaat 22 eengezinswoningen bouwen aan de Dorpsstraat 932 in Assendelft, op de plek van de failliet gegane dansschool. De woningen komen aan een woonerf, met bijbehorende parkeergelegenheid. Het college legt nu het nieuwe bestemmingsplan voor aan de raad.

Het woningbouwprogramma gaat uit van ‘een divers woningaanbod met grondgebonden woningen in diverse prijscategorieën’, aldus de stukken. Ze komen achter een rij huizen aan de dorpsstraat. De bewoners gebruiken het terrein nu om te parkeren en er staan garageboxen. Het gebouw van de voormalige dansschool staat leeg; de ramen en deuren zijn dichtgespijkerd. Dat pand wordt gesloopt.

Het plangebied.
De huidige situatie

Eén nieuwe vrijstaande woning wordt volgens de plannen direct aan de Dorpsstraat gerealiseerd en negen vrijstaande woningen aan het water. De twaalf rijtjeswoningen worden gebouwd in twee blokken.

De semi-vrijstaande woningen horen bij de duurdere categorie en hebben een bouw- en goothoogte van elf en zeven meter. De rijtjes van tien en zes meter. Deze laatste huizen refereren aan de Zaanse pakhuizen. De woning aan de Dorpsstraat wordt negen meter hoog, met een goothoogte van zes meter. De woningen zijn  ontworpen door Appel Architecten.

 

 

 

 

 

Reacties