SP en GL vragen raadsdebat over veiligheid van brugopeningen op afstand

Een duidelijke markering voor fietsers en voetgangers.
Foto: Google Street View

Naar aanleiding van de onrust onder de bevolking over de (on)veiligheid van de op afstand bediende bruggen in Zaanstad willen de SP en GroenLinks in gesprek met het college en de overige fracties over onder meer het incidentenregistratiesysteem, het ontbreken van noodknoppen op bijna alle bruggen en wegmarkeringen die wel wat duidelijker kunnen.

Sinds in februari 2015 de 57-jarige Marijke Fontijn verongelukte op de Den Uylbrug en er vorige week twee zwaargewonden vielen op de Prins Bernhardbrug slaat de twijfel over de veiligheid van de brugbediening toe in de Zaanstreek: een bewijs daarvan is de petitie over de terugkeer van brugwachters die al ruim 1500 keer getekend is, ondanks de scepsis die velen blijkens reacties op sociale media voelen over de – financiële – haalbaarheid van die maatregel. De SP en GroenLinks willen daar nu wel eens een kosten-batenanalyse van zien.

Wegmarkering en noodknoppen

Wat er precies gebeurde op de Prins Bernhardbrug is nog niet duidelijk, maar op de Den Uylbrug werd de fietsster die de stoptekens had gemist over het hoofd gezien door de brugwachter in de controlekamer in het Havenkantoor in Zaandam. Nadien is op deze brug het bewegende deel van het fiets- en voetpad geel gekleurd en dat zou volgens Roland van Braam (SP) en Romkje Mathkor (GL) uit voorzorg op alle Zaanse bruggen moeten gebeuren. De Den Uylbrug is ook de enige met een noodknop – een voorziening die de twee fracties ook verder uitgerold willen zien.

Slimme(re) camera’s

Verder hebben ze vragen over de mogelijkheden van slimme camera’s of sensoren om te detecteren of er nog mensen of voertuigen op een brug staan, jaarlijkse risico-inventarisaties en de stand van zaken rond de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid deed naar aanleiding van het ongeluk op de Den Uylbrug. In hoeverre zijn die intussen allemaal uitgevoerd?

Extra toezicht

Al deze kwesties moeten komende week donderdagavond in de rondvraag na de raadsvergadering aan de orde komen. Van Braam en Mathkor vragen zich ook af of alle incidenten nog steeds door de brugwachters geregistreerd worden en vinden bovendien dat een dergelijk – volledig – overzicht periodiek naar de gemeenteraad zou moeten worden gestuurd. Verder willen ze een veiligheidsscan van alle veertien bruggen die vanuit het Havenkantoor bediend worden en extra toezicht op de Prins Bernhardbrug tot duidelijk is wat daar precies aan de hand was en er gerichtere maatregelen kunnen worden genomen.

 

 

 

Reacties

article
24909
Twee ernstige ongevallen met Zaandamse bruggen nopen volgens SP en GL tot snel handelen
Naar aanleiding van de onrust onder de bevolking over de (on)veiligheid van de op afstand
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/24909/sp-en-gl-vragen-raadsdebat-veiligheid-brugopeningen-op-afstand/
2018-12-06T09:55:32+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/12/06094851/geel-vlak.png
Actueel