Donkere wolken boven toekomst vrijwilligersorganisatie de Sluis

Foto: Pixabay

De gemeente moet fors bezuinigen op de begeleiding van vluchtelingen richting een volledige integratie in de Zaanse samenleving en vooral de vrijwilligers van de Sluis zijn het kind van de rekening. De gemeentelijke bijdrage gaat van 100.000 euro dit jaar naar 35.000 euro in 2019 en er zal een nog groter beroep op de vrijwilligers worden gedaan.

De gemeente betaalde twee coördinatoren om de vrijwilligers te helpen bij de wekelijkse taallessen, excursies en andere activiteiten, maar daar gaat het mes in. NewBees, dat vergunninghouders helpt bij het vinden van geschikt vrijwilligerswerk wordt eveneens gekort: van bijna 276.000 euro naar 150.000. Het college ziet positieve ontwikkelingen bij de nieuwkomers in de gemeente, maar krijgt volgend jaar fors minder geld van het Rijk voor haar beleid. Het budget gaat van 2,1 miljoen naar 1,2 miljoen euro. Dat maakt dat ook succesformules niet worden ontzien.

De beide coördinatoren die nu door de gemeente bij de Sluis zijn gedetacherd worden vervangen door een medewerker van Vluchtelingenwerk, die 24 in plaats van de huidige 36 uur aan het werk gaat. ‘De extra activiteiten die nu door de coördinatoren worden georganiseerd zullen weer door het vrijwilligersnetwerk moeten worden opgepakt,’ schrijft het college. ‘Op deze manier kan de aanpak van de Sluis worden behouden en past het in de financiële kaders.’ Dat de belasting voor de ‘vele betrokken vrijwilligers’ daardoor nogal zal toenemen wordt voor lief genomen. Een petitie moet dat voorkomen.

https://twitter.com/WelkomZaanstad/status/1060990492740075526

Positieve trends

In de laatste zes maanden heeft het collge een aantal trends waargenomen die positief stemmen over de participatie van vergunninghouders. Ten eerste neemt de groep die afhankelijk is van een bijstandsuitkering licht af terwijl het totale aantal Zaanse vergunninghouders blijft stijgen. Een steeds grotere groep die hier na 2013 is komen wonen verdient een inkomen door te werken en is nog slechts gedeeltelijk afhankelijk van een bijstandsuitkering.

Overgangsjaar

De aanpak van 2019 staat in het kader van een overgang naar een nieuw regime in 2020, aldus het college, omdat dan de gemeenten van de Rijksoverheid meer taken – en weer meer geld – krijgen toegeschoven. Vooruitlopend daarop zijn de besparingen in beeld gebracht:

De coalitie heeft voor deze bestuursperiode jaarlijks 200.000 euro vrijgemaakt om de programma-aanpak van de afgelopen twee jaar voort te zetten. Dat is niet voldoende om die ambitie te verwezenlijken. De wettelijke taken op het gebied van maatschappelijke begeleiding en het participatieverklaringstraject blijven intact, maar de begeleiding van vergunninghouders bij Werkom en het jongerenloket zal uit een ander potje – lees integratietrajecten – betaald moeten worden.

 

Het vluchtelingenbudget wordt gericht ingezet op extra maatregelen als een vroege start in het AZC en de inzet van een sleutelpersoon en op het overbruggen van taalachterstanden en cultuurverschillen. Er blijft budget beschikbaar voor het plaatsen van een beperkt aantal jonge vergunninghouders binnen het traject van het UAF voor hoger onderwijs of speciale MBO-trajecten.

In januari komt het college met een nadere uitwerking van alle plannen.

 

Reacties

Cookieinstellingen