College wil nu al grond aankopen voor mogelijke (H)OV-route naar Amsterdam

Foto: Google Street View

Zaanstad wil de kavel Sluispolderweg 13 in de Zaandamse Achtersluispolder kopen om voorbereid te zijn op een mogelijke (H)OV-verbinding tussen Zaanstad en Amsterdam en op een toename van het verkeer in het gebied in het algemeen, wanneer de transformatie van het industrieterrein naar een gemengd werk-woongebied vorm krijgt. De raad moet nog met het voorstel akkoord gaan.

De gewenste kavel ligt volgens het college op een strategische plek voor de aansluiting van de stedelijke ontwikkelingen in Amsterdam (Noordelijke IJ-oever en Haven-Stad) en Zaanstad. De Achtersluispolder maakt deel uit van de grootste ontwikkellocatie van de metropoolregio: Haven-Stad en ZaanIJ. Daar moeten opgeteld 50.000 tot 90.000 woningen komen.

Indien de gemeente het perceel aan de Sluispolderweg nu niet aankoopt, loopt ze het risico dat daarop een bedrijfsverzamelgebouw wordt neergezet met verschillende eigenaren, wat in de toekomst kan uitdraaien op een obstakel voor de ontwikkeling van de Achtersluispolder. De gemeente en de eigenaar van de grond hebben al overeenstemming bereikt over de aankoop door de gemeente, met als voorwaarde de goedkeuring van de raad.

Het terrein ligt nu braak maar heeft een geldige omgevingsvergunning voor een bedrijfsverzamelgebouw met twaalf units. De eigenaar is van plan ook daadwerkelijk met de bouw daarvan te beginnen mocht de verkoop aan de gemeente afketsen. Na de aankoop zou de grond volgens het college eerst een tijdelijke functie kunnen krijgen waar de gemeente ook nog iets aan zou kunnen verdienen.

Prijs is geheim

Hoeveel er voor de grond betaald moet worden is geheim, maar de overeengekomen prijs ligt volgens het college boven de getaxeerde marktwaarde. De verwachte rente en andere lasten bedragen circa 20.000 euro per jaar.

Reacties

article
23450
Zaanstad aast op strategisch gelegen braakliggende kavel in de Achtersluispolder
Zaanstad wil de kavel Sluispolderweg 13 in de Zaandamse Achtersluispolder kopen om voorbereid te zijn
https://zaanstad.nieuws.nl/actueel/23450/college-wil-nu-al-grond-aankopen-mogelijke-hov-route-naar-amsterdam/
2018-11-08T11:14:28+00:00
https://cdn.nieuws.nl/media/sites/389/2018/11/08110316/sluispolderweg-perceel.png
Actueel