Mogelijke beleidswijzing ten aanzien van woonwagens pas in 2019 aan de orde

Een ambtenaar bezoekt een woonwagenfamilie tijdens de volkstelling in 1925.
Een ambtenaar bezoekt een woonwagenfamilie tijdens de volkstelling in 1925.
Foto: Wikipedia

Bij busbrug De Binding in Westerwatering protesteren enkele woonwagenbewoners tegen het gemeentelijk beleid voor standplaatsen. Volgens hen komt door het uitsterfbeleid hun cultuur in gevaar. De gemeente is haar insteek op dit gebied al onder de loep aan het leggen vanwege nieuw Rijksbeleid.

In heel Nederland protesteren woonwagenkampbewoners voor meer standplekken. Het College voor de Rechten van de Mens en de Nationale Ombudsman oordeelden vorig jaar dat het in veel gemeenten gevolgde uitsterfbeleid voor woonwagenkampen discriminerend is en moet worden afgeschaft. Op 1 januari vorig jaar had Zaanstad volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 55 standplaatsen voor woonwagens, ofwel 0,8 plekken per 1000 woningen.

Vragen Democratisch Zaanstad

Democratisch Zaanstad stelde er eerder dit jaar vragen over en uit de antwoorden van het college van eind september blijkt dat de consequenties van het nieuwe Rijksbeleid voor Zaanstad op dit moment nog niet te overzien zijn. Mocht blijken dat de gemeente op de verkeerde weg zit, dan wordt een koerswijziging opgenomen in de geactualiseerde Uitvoeringsagenda Wonen 2015-2019. Die wordt naar verwachting in de eerste helft van volgend jaar aan de gemeenteraad voorgelegd.

Is een beleidswijziging nodig, dan wordt daar in toekomstige bestemmingsplannen rekening mee gehouden. Voor bestaande bestemmingsplannen kan dan in een parapludocument worden vastgelegd dat de nieuwe regels daar eveneens van toepassing zijn.

Reacties

Cookieinstellingen