Raad kan niet meebeslissen over straatnaamwijziging Piccolo in Hobo

Foto: Pixabay

De gemeenteraad zou afgelopen donderdag praten over de straatnaamverandering van Hobo in Piccolo en mogelijk weer terug naar Hobo, maar kwam daar wegens tijdgebrek niet meer aan toe. Een motie van Jan de Vries (D66), Eylem Koseoglu (PvdA), Roland van Braam (SP), Marc Wit (CDA) en Ruud Pauw (Rosa) is daarom doorgeschoven.

Die kwestie komt nu in de volgende vergadering opnieuw op de agenda, maar eigenlijk hebben raadsleden helemaal geen zeggenschap over straatnamen, zo blijkt uit antwoorden van het college op vragen van Denk-fractievoorzitter Sebnem Pancar. Een onafhankelijke straatnamencommissie stelt in Zaanstad nieuwe straatnamen voor en het college stelt ze vast. Iedereen kan een voorstel voor een naam indienen bij die commissie, dus ook buurtbewoners, en dat gebeurt ook meerdere malen per jaar. Op de vraag van Pancar of de raad kan meebeslissen over het wijzigen van straatnamen is het antwoord klip en klaar: ‘Op basis van de huidige regelgeving is dat niet mogelijk.

Von Braunstraat werd Ruimtevaartlaan

Sinds in 2010 de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) operationeel werd met daarin alle officiële straatnamen is er alleen bij Hobo en Piccolo een wijziging doorgevoerd. Dat gebeurde nadat toekomstige Hobo-bewoners tegen die naam in opstand kwamen wegens een ongewenste associatie met het woord homo. Veel eerder is het wel voorgekomen: zo werd in Krommenie zo’n 30 jaar geleden de Von Braunstraat de Ruimtevaartlaan.

Raad kan voorstellen doen

De gemeenteraad van Zaanstad heeft nog nooit een straatnaam bepaald en heeft die bevoegdheid in handen van het college gelegd. De raad kan wel voorstellen doen, zoals is gebeurd bij de straatnamen van sportcomplex de Omzoom te Assendelft en het Hembrugterrein. Over Hobo/Piccolo is in februari 2016 een hoorzitting geweest met direct belanghebbenden, die dus als overwinnaar uit de strijd kwamen.

Curieus is nog de vraag van Denk of er ooit ‘multiculturele straatnamen’ in Zaanstad gekomen zijn en welke dat dan zijn. Daar kwam geen antwoord op:’Het is niet duidelijk wat wordt verstaan onder een multiculturele straatnaam.’

Motie GroenLinks

Naast de gezamenlijke motie van D66, PvdA, SP, CDA en Rosa lag er ook nog eentje op tafel van GroenLinks, die tegelijkertijd aan de orde zou komen. Daarin wordt gesteld dat het verwerpelijk is dat Zaanstad de straatnaamgeving door homofobe gedachten laat beïnvloeden, ook gezien zijn status als een regenbooggemeente.

‘Regenboogwijk’

Een straat Hobo noemen draagt echter niet substantieel bij aan de regenbooggedachte, aldus fractievoorzitter Paul Laport: ‘Het goed zou zijn dat Zaanstad zich na de Hobo/Piccolo-commotie positiever als regenbooggemeente op de kaart zet.’ En de fractie zou het ook toejuichen als voorvechters van gelijke rechten ‘waardering zouden krijgen bij de straatnaamgeving van een nieuwe wijk’. Het voorstel is daarom om de straatnaamcommissie op te dragen van een van de volgende nieuwe wijken een ‘regenboogwijk’ te maken, waar de straten naar voorvechters van gelijke rechten worden genoemd.

 

Reacties