Invulling van de Burcht verdeelt centrumbewoners; nieuwe inspraakronde

Foto: Gemeente Zaanstad

De beste toekomstige invulling van de Burcht houdt inwoners bezig en de meningen lopen sterk uiteen, zo is gebleken tijdens de inloopmomenten die tot nu toe over het Oostelijk deel van Centrum Oost zijn gehouden. Er is wel veel bijval voor het opknappen van het gebied en het vergroten van de verblijfskwaliteit en het meer benutten van de Zaan, aldus de laatste versie van het perspectief voor het stadsdeel.

Met name een aantal direct omwonenden vindt het geen goed idee om bebouwing toe te voegen op een deel van de Burcht, zoals in het concept-perspectief staat. Zij hechten aan de openheid van het plein en aan het zicht op de Zaan: ‘Een stad van deze omvang heeft een groot plein nodig’ en ‘Dit is een van de laatste stukjes authentiek Zaandam’. Als er bebouwing met een binnentuin komt, dan vinden zij dat die openbaar toegankelijk moet zijn en niet alleen voor de nieuwe bewoners.

Ook heeft een aantal mensen een pleidooi gehouden voor een scheepswerf op de Burcht, als publiekstrekker en om het cultuurhistorische karakter van dit gebied te benadrukken,’ staat in een tussenzin zonder nadere duiding.

Twijfel

De transformermatie naar een duurzaam aantrekkelijk centrum voor bewoners en bezoekers, waarbij ook het cultuurhistorische karakter en de verblijfskwaliteit rond de Zaan beter worden benut zien velen als een fata morgana: een aantrekkelijk idee met een twijfelachtige realiteitswaarde. Volgens de critici lijken de ontwikkelingen in het gebied op dit moment eerder de verkeerde kant op te gaan.

Parkeren

Verkeer en parkeren hebben tot nu toe geen felle debatten uitgelokt, maar dat gaat verwachting in de toekomst nog veranderen: ‘Als de consequenties concreter worden (denk aan betaald parkeren in de toekomst), dan is daar nog wel de nodige discussie over te verwachten. (…) Sommige mensen hechten meer aan groen en minder auto’s, maar anderen aan een goede bereikbaarheid per auto en de mogelijkheid om dichtbij en betaalbaar te parkeren,’ aldus het stuk.

Vervallende oost-westverbinding gemotoriseerd verkeer

Op de korte termijn wil de gemeente al een minder zichtbare aanwezigheid van de auto bewerkstelligen: die moeten van de straat in parkeergarages. Om ‘de verblijfskwaliteit te vergroten en de verbindingen tussen de oost- en de westkant van het centrum voor fietsers en voetgangers te verbeteren’ is het voorstel om op de korte dan wel middellange termijn één aanpassing te doen: de verbinding van de A.F. de Savorin Lohmanstraat langs de Burchtkade naar de Prins Hendrikkade komt te vervallen. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de consequenties daarvan.

Verdichte bebouwing

Zorgen blijken er ook te bestaan over een mogelijke veryupping van de buurt door het verdichten van de bebouwing. De beoogde kwaliteitsverbetering van de Peperstraat kan op instemming rekenen, maar de bouwhoogte is een bron van zorg.

Hoog op de wensenlijst van huidige bewoners staan investeringen in maatschappelijke voorzieningen passend bij het gebied en in relatie tot de omliggende wijken en het inzetten op de herontwikkeling van de omliggende wijken, zodat er een goede balans ontstaat.

Nu de input van de inloopmomenten rond het gebiedsperspectief 2040 in de nieuwste versie zijn verwerkt, komt er een nieuwe serie van dergelijke momenten voor de uitwisseling van gedachten. Tot 20 september kan daar nog op worden gereageerd tijdens het inloopspreekuur in het MAAK-pand aan de Peperstraat 134a of online, en wel hier. De extra inloopspreekuren zijn om:

  • vrijdagmiddag 7 september 13:00-17:00 uur;
  • woensdag 12 september 13:00-17:00 uur;
  • vrijdag 14 september 13:00-17:00 uur;
  • woensdag 19 september 13:00-17:00 uur.

Reacties