Creativiteit bewoners Kogerveldwijk op de proef gesteld: ontwerp een kunstwerk

Foto: Twitter / Bos Makelaars

Bij de opknapbeurt van het Zilverschoonplein in de Kogerveldwijk wordt ook de fontein aangepakt. Kunstenaars en buurtbewoners worden door de gemeente uitgenodigd om daar ontwerpen voor aan te dragen.

De fontein staat al een tijdje droog en het bestaande kunstwerk is in een dermate slechte conditie dat het moet worden vervangen. Bij de renovatie krijgt de fontein ook een filterinstallatie en wordt er een betonnen kelderput naast gegraven voor apparatuur. De voorwaarden waaraan het ontwerp moet voldoen worden binnenkort bekendgemaakt.

Start werkzaamheden 30 juli

Het is de bedoeling dat de werkzaamheden aan het Zaandamse plein eind deze maand beginnen en eind september zijn afgerond.

Er is een kwart miljoen euro uitgetrokken voor het aanpakken van de grootste ergernissen in de Kogerveldwijk, die zijn naar voren kwamen in gesprekken met bewoners over de openbare ruimte. Veruit de duurste ingreep wordt de facelift van het als onaantrekkelijk en verre van uitnodigend ervaren Zilverschoonplein, waar rond een ton voor nodig is.

 

Reacties