Miljoenen besparen om daarna miljoenen te moeten investeren

Foto: Pixabay

Als de gemeenteraad er vanavond in meerderheid voor kiest om de bouw van het Cultuurcluster definitief naar de prullenmand te verwijzen, dan betekent dat niet dat er opeens tientallen miljoenen vrijkomen voor andere zaken. Integendeel: de eerste kostenposten voor cultuur doemen dan meteen op.

Fractievoorzitter Paul Laport van GroenLinks berekende dat het niet doorgaan van het Cultuurcluster tussen 28 en 42 miljoen euro gaat kosten: vier miljoen voorbereidingskosten, zeven voor de fietsenstalling, drie voor het niet verkopen van gemeentelijk vastgoed, tien tot zestien miljoen voor een poppodium en twee tot tien miljoen voor het up to date brengen van de huidige panden.

De FluX

Poppodium De FluX heeft vanaf 2019 geen locatie meer vanwege een aflopend huurcontract en moet dus tijdelijk huisvesting gaan zoeken totdat er duidelijkheid is over een definitieve plek en eventuele nieuwbouw. Het huurcontract FluXus (dans) op de hof van Zaenden loopt ook af. Voor de Bieb is het laatst bekende signaal van de eigenaar dat hij de Bieb wil behouden op de huidige locatie, zo schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks.

Verkoop eigen vastgoed

De gemeente wilde een aantal van haar eigen gebouwen verkopen om het Cultuurcluster mede te financieren. De opbrengst werd geraamd op 2.600.000 netto. Als die gebouwen niet worden verkocht maar moeten worden gerenoveerd en verduurzaamd om ze te behouden voor de huidige gebruikers, gaat dat een investering van onbekende grootte vergen, geschat op tussen de twee en tien miljoen euro.

Poppodium

Het college heeft gezegd dat ze koste wat kost in ieder geval een poppodium wil bouwen. Daarvoor zijn echter nog geen concrete plannen en er is ook geen locatieonderzoek gedaan. Het tijdpad richting zo’n podium is niet aan te geven, met name vanwege de afhankelijkheid van planologische procedures. Die zijn per locatie verschillend en meer of minder complex.

De hoogte van de kosten van een poppodium hangt af van de schaal, de inpasbaarheid in een bestaand gebouw of nieuwbouw en de noodzakelijke verwervingskosten. De bandbreedte van de kosten wordt grof geraamd tussen de tien en zestien miljoen euro,’ aldus het college.

Voorbereidingskosten

De voorbereidingskosten voor het Cultuurhuis – wat weggegooid geld is als het Cultuurcluster niet doorgaat – werden eerder geschat op circa vier miljoen euro en dat bedrag staat nog steeds. De voorlopige raming is minimaal 3,8 miljoen en maximaal 4,2 miljoen euro. Bij een nieuw plan komen die kosten opnieuw voorbij.

NS nog stil

Goed nieuws is dat de NS nog niets heeft laten blijven van intenties om een schadeclaim in te dienen. Vrijwillige medewerking van de NS aan afwijkingen van de overeenkomst die met de gemeente is gesloten blijft mogelijk, aldus het college. ‘In dat geval, evenals in het geval van een claim, gaan partijen eerst met elkaar in gesprek om te trachten overeenstemming te bereiken.’ Naar de inschatting van B &W hechten de NS primair aan het halen van de planning van de werkzaamheden.

Tijdelijke aansluiting spooroverbouwing

Voor het overige zal voor de aansluiting van de spooroverbouwing op het stadhuisplein een tijdelijke voorziening nodig zijn. De kosten hiervan zijn nog niet bekend. Er zijn geen signalen ontvangen over andere claims dan een te verwachten discussie met de Vervoerregio Amsterdam over de voorwaarden die zijn verbonden aan de toegekende subsidiegelden voor de realisatie van de openbare fietsenstalling.’

Woningbouw Noordschebos

Die fietsenstalling en het ingetekende het Kiss & Ride platform zullen deel moeten gaan uitmaken van een nieuw ontwerp en een nieuwe aanbesteding. ‘Verschillen ten opzichte van de bestaande raming kunnen ontstaan door veranderde bouwkosten en meer of minder complexe aansluitingen in een ander ontwerp. Ook zal een alternatief voor de huidige locatie van de fietsenstalling op het Noordschebos gevonden moeten worden om daar verder te kunnen met de woningbouw.’

Bij de door Laport genoemde schattingen gebeurt er niets met Zaanradio, zijn er geen kosten voor tijdelijke voorzieningen ingeboekt, is de Figaro-locatie nog altijd leeg, is een eventuele besparing op de overhead niet ingeboekt en komen er geen claims van de NS of andere benadeelden. Het maximumbedrag kan dus nog oplopen. 

Reacties