Woontoren van 22 verdiepingen het nieuwe ijkpunt achter het station

Foto: Gemeente Zaanstad

Aan de noordoostkant van de locatie De Heldin-De Stelling aan de Houtveldweg in Zaandam komt een woontoren van zo’n 70 meter. Het gaat dan over de plek van het voormalige belastingkantoor en het naastgelegen braakliggende stuk grond ter hoogte van de kruising Houtveldweg/Cypressehout/Ebbehout.

Het ontwerpbestemmingsplan voor het gebied aan de westkant van het station in Zaandam voorziet in ‘aaneengesloten appartementencomplexen’ met ruim 400 woningen in het goedkope, middeldure en het duurdere segment.

De complexen aan de noordoostkant krijgen een begane grond bestemd voor lichte bedrijvigheid en detailhandel. Op onderstaande tekening is het plangebied te zien met de maximale bouwhoogtes. GD staat voor gemengd gebied.

Het voormalige belastingkantoor aan de Bossingsschaaf gaat tegen de vlakte. De nieuwe eigenaar had het plan om er circa 150 appartementen bouwen in Zaanse stijl, die de naam De Stelling kregen. Deze naam verwijst naar de constructie rondom een hoge molen om die te kunnen bedienen. De eerste tekening zag er aldus uit:

Voor de locatie pal daarnaast was een markant bouwplan uitgewerkt met de naam De Heldin, waarvan hieronder een oude impressie te zien is. Dat betrof een dubbele hoekbebouwing en een woontoren van zeventien etages met een kap. Dat worden nu 22 verdiepingen.  De naam is een directe verwijzing naar de paltrokmolen De Held Jozua, even verderop. Ook hier was in eerste instantie sprake van rond 150 woningen.

In het ontwerpbestemmingsplan is het aantal appartementen dus met zo’n 100 gestegen en het is nog onduidelijk wat dat betekent voor eerdere tekeningen voor het plangebied. Duidelijk is wel dat de geplande woontoren samen met de Lotustoren (zie hieronder) naast de Den Uylbrug de hoogste gebouwen van Zaanstad worden.

In totaal is er nu sprake van meer dan 3600 nieuwe woningen in Inverdan. Er worden ook meer huizen neergezet op de locatie Vrodest (400) en in Overtuinen (600).

Reacties