Online dashboard biodiversiteit vandaag gelanceerd

Foto: Flickr / Conall

Natuurorganisaties hebben een online dashboard ontwikkeld dat in één oogopslag laat zien hoe het gesteld is met de soortenrijkdom in Nederland. Ze gaan erop monitoren of Nederland ‘op weg is de doelen voor biodiversiteitsherstel in 2030 te behalen’.


Bij de lancering van het dashboard, op de Internationale Dag van de Biodiversiteit kleuren de verschillende indicatoren oranje of rood. Oranje betekent dat extra inspanningen nodig zijn, rood wil zeggen dat een doel ‘steeds verder uit zicht’ raakt. Het dashboard vat data over biodiversiteit overzichtelijk samen. Het is een initiatief van IUCN NL, Naturalis Biodiversity Center, SoortenNL en Sovon Vogelonderzoek. Die organisaties monitoren op het dashboard de voortgang op veertien verschillende doelen, verdeeld over vier thema’s. Binnen het algemene thema ‘biodiversiteit’ vallen bijvoorbeeld soortenherstel (rood), ecosysteemherstel (rood) en het verbeteren van het waterleven (oranje).

Stikstof

‘Drukfactoren’ vormen een ander thema. Daaronder valt onder meer het verminderen van de stikstofuitstoot en -neerslag. Die krijgt de kleur oranje: er is de laatste decennia wel vooruitgang in geboekt, voornamelijk om de uitstoot van stikstofoxiden van verkeer en industrie terug te dringen. De ammoniakuitstoot, vooral afkomstig van de landbouw, daalde de laatste jaren echter nauwelijks nog. Daar ligt nog ‘een flinke opgave’.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen