Ruim 1800 handtekeningen vóór 24/7 geopende busbrug

Foto: Facebook / Busbrug de Binding 24/7 open

De petitie voor een permanent geopende busbrug De Binding is in anderhalve week tijd al ruim 1800 keer ondertekend.Een groep bewoners van Westerwatering, Westerkoog en Rooswijk en andere belanghebbenden hebben zich verenigd in de Facebook-groep Busbrug de Binding 24/7 open en trekken nu bij de provincie aan de bel.

Die moet een natuurvergunning afgeven om Zaanstad in de gelegenheid te stellen om hun eis te kunnen inwilligen, maar de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord die de onderzoeken in het kader van de Wet natuurbescherming uitvoert zette er een streep door. Wegens de extra uitstoot van stikstof té belastend voor de beschermde natuur in de directe omgeving, aldus de dienst. De protesterende bewoners zijn ‘de voortdurende beperkingen die worden opgelegd aan het gebruik van deze brug, die al sinds 1988/1989 in gebruik is’ echter beu.

Onaanvaardbaar

‘Het is zeer teleurstellend dat ondanks talloze procedures en rechtszaken al die jaren, de volledige openstelling nog steeds niet is gerealiseerd. Dit vooral omdat een betrekkelijk kleine groep in Westerkoog alles in de strijd gooit om een totale opening tegen te gaan. De huidige sluitingstijden van 07:00 tot 09:00 uur en van 16:00 tot 18:00 uur, alleen op werkdagen, voor gemotoriseerd verkeer, leiden tot onnodige verkeersopstoppingen en kilometerslange omwegen voor bewoners van Westerkoog en Westerwatering en andere belanghebbenden. Dit veroorzaakt niet alleen tijdverlies en ongemak, maar draagt ook bij aan een sterk verhoogde uitstoot van stikstof, iets wat in deze tijd van milieubewustzijn onaanvaardbaar is,’ schrijven ze aan het college van Gedeputeerde Staten.

En maar bouwen…

Dat kan een stapel van inmiddels zo’n 500 bezwaarschriften verwachten. De Omgevingsdienst is de gebeten hond: ‘Een dienst die Ofi rustig zijn gang laat gaan, met giga uitstoot van stikstof en ammoniak en hun biomassacentrale, naast de biomassacentrale in Zaandam, die ook absoluut niet schoner zijn dan kolencentrales.’ In de optiek van de bezwaarmakers is juist het omrijden gedurende de vier uur dat de brug op slot gaat een bron van verhoogde stikstofdepositie. En ‘hoe kan een gemeente maar blijven bouwen in deze wijken en een brug die voor alle bewoners minder rijden betekent niet helemaal open laten gaan?’

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen