Puntjes op de i in plannen voor vervanging Spaghettiflat

Foto: Gemeente Zaanstad

Zaanstad en Woningstichting Rochdale zijn al geruime tijd in gesprek over de in slechte staat verkerende Spaghettiflat in de Jaspersstraat en de sloop van de bestaande 117 sociale huurflats en de nieuwbouw van maximaal 320 goedkope en duurdere huur- en koopwoningen. Daarvoor is nu het bestemmingsplan klaar.

Omdat Zaanstad toewerkt naar een gevarieerder woningaanbod in Poelenburg om de bevolkingssamenstelling minder eenzijdig te maken komt er in de nieuwbouw slechts tien procent sociale huur terug. Het college spreekt van ‘een vliegende start met het realiseren van de ambities uit het Pact Poelenburg en Peldersveld,’ met ook een nieuwe plek voor de Poelenburcht, een bibliotheek en (kantoor)ruimten voor maatschappelijke voorzieningen zoals het Sociaal Wijkteam, Centrum Jong en het Jeugdteam.

Bomen gespaard

In afwijking van het ontwerpbestemmingsplan blijft een groot aantal waardevolle volwassen bomen staan. Dat geldt ook voor de woontoren met 32 appartementen in het zuidwestelijk deel van het plangebied, die in tegenstelling tot de Spaghettiflat wel verbeterd kan worden door renovatie. De straat Poelenburg heeft als gebiedsontsluitingsweg volgens het college voldoende capaciteit voor de afwikkeling van het extra verkeer als gevolg van het bouwplan.

De huidige situatie.

Er zijn in de plannen 328 parkeerplaatsen voorzien, grotendeels in een parkeergarage die plaats biedt aan 180 auto’s. In de buitenruimte is plaats voor 120 plekken. Daarnaast wordt rekening gehouden met het gebruik van maximaal zeven deelauto’s. De aanwezigheid van bushaltes in de directe omgeving van de nieuwbouw zal naar verwachting ‘het benutten van andere mobiliteitsvormen dan de auto stimuleren’. In de Visie Fijn Wonen is voor Poelenburg de ambitie opgenomen dat daar op termijn gereguleerd parkeren zal worden ingevoerd. Een voorwaarde hierbij zal zijn dat de vrije sectorwoningen die een parkeerplaats in de parkeergarage kunnen krijgen in de toekomst niet in aanmerking zullen komen voor een parkeervergunning

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen