Nieuwe ruime plek gezocht voor rioolwaterzuivering

De installatie in Zaandam Oost.
De installatie in Zaandam Oost.
Foto: Google Earth

De huidige locatie van rioolwaterzuiveringsinstallatie in Zaandam Oost is voor Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te klein om te voldoen aan de eisen en ambities van de toekomst en ook in Amsterdam Westpoort is het krap voor de daar gevestigde installatie. Het ideaal is daarom een nieuwe locatie.

De waterschappen Hollands Noorderkwartier en Amstel, Gooi en Vecht, Zaanstad en Amsterdam schakelen daarom samen een onafhankelijke partij in om op zoek te gaan naar voldoende ruimte voor het verwerken van het afvalwater uit de regio Amsterdam – Zaanstreek. Hier wordt de komende jaren een forse toename van het aantal inwoners en groei van het aantal bedrijven verwacht, wat leidt tot meer afvalwater en forse uitdagingen: energieneutraal werken, zoveel mogelijk grondstoffen terugwinnen, gezuiverd afvalwater hergebruiken, voldoen aan de nieuwe Europese richtlijn Stedelijk Afvalwater en grootschalige renovatie of vervanging van installaties, terwijl de toevoer van afvalwater gewoon doorgaat.

Tijdig starten

Het kost veel tijd kost om daadwerkelijk een nieuwe locatie te hebben en daarom moet er al op korte termijn zicht zijn op nieuwe plekken om de dienstverlening ook ná 2040 – 2050 te kunnen garanderen. Het inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater is een taak van de gemeente; het zuiveren daarvan is een kerntaak van het waterschap. Beide afvalwatertaken hebben echter als primaire functie het beschermen van de volksgezondheid en de leefomgeving en daarom is samenwerking een logische stap.

Drie installaties

Het afvalwater uit Zaanstad wordt gezuiverd in rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) in Zaandam Oost, Beverwijk (beide in eigendom en beheer van Hollands Noorderkwartier en Amsterdam Westpoort van Amstel, Gooi en Vecht. De zuivering van afvalwater kent een andere gebiedsbegrenzing dan de gemeentelijke indeling. HHNK heeft als eerste de samenwerking met Amstel, Gooi en Vecht gezocht. Vanwege de bovenregionale opgave doet niet alleen Zaanstad actief mee, maar de hele regio Zaanstreek – Waterland (vertegenwoordigd door Purmerend) en Amsterdam.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen