Tulpenburgh voor derde keer open voor werk aan riool

Foto: Publicdomainpictures.net

Een inwoner van Saendelft en een aantal buren heeft het helemaal gehad met de opbrekingen van een deel van het Tulpenburgh, dat voor de derde maal voor de deur staat vanwege werk aan de riolering.

De vorige twee opbrekingen hebben al geleid tot scheuren in de gevels, doodat een shovel ‘honderden keren heen en weer rijdt met zware vrachten’. Ook is volgens de bewoners de tijd tussen de informatie over de werkzaamheden en de start daarvan veel te kort. ‘Los daarvan zitten wij dan voor de tweede keer tijdens de feestdagen in de rommel. Sowieso verzoeken wij de werkzaamheden indien mogelijk uit te stellen tot volgend jaar.’

Gescheiden rioolstelsel

In Saendelft Oost ligt een gescheiden rioolstelsel waarmee het afvalwater wordt via enkele rioolgemalen wordt afgevoerd naar het rioolgemaal in de Dr. Bonstraat en dan verder naar de rioolwaterzuivering in Beverwijk. Het regenwater van daken en wegen wordt in eerste instantie verpompt naar het vuilwaterstelsel, zodat de meeste vervuiling van de daken en de weg niet in het afvalwater terechtkomt. Na het afvangen van deze ‘first flush’ wordt het regenwater geloosd in het oppervlaktewater. Het afvalwater uit het gemeentelijk rioolstelsel wordt geloosd in het transportnet van het hoogheemraadschap.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen