Passend onderwijs heeft hier reserve van bijna miljoen euro

Foto: Vectorportal.com / CC0

Het Onderwijsblad van vakbond AOb heeft per regio in kaart gebracht hoe groot de bedragen waren die samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs eind 2021 op de plank hadden liggen. Met negen miljoen euro staat Amsterdam Zuidoost bovenaan; hier was het net geen miljoen.

Bron: Het Onderwijsblad

 

Eind 2021 was het landelijke totaalbedrag ruim 130 miljoen euro, aldus het blad. Onder politieke druk spraken de gezamenlijke organisaties begin dat jaar af om hun bovenmatige reserves in een paar jaar tijd versneld af te bouwen. De spaarpotten slinken nu, maar langzamer dan beloofd. Bijna acht jaar na de invoering van passend onderwijs bezitten de 151 instellingen eind 2021 samen 205 miljoen euro aan publiek eigen vermogen, waarvan 130 miljoen overtollig – acht miljoen meer dan de onderwijsministers vorige maand in een brief aan de Tweede Kamer meldden. Voor eventuele risico’s mogen de samenwerkingsverbanden een kleine financiële buffer achter de hand houden, maar die grens wordt veelal met grote bedragen overschreden. Hier zijn alle bedragen te zien.

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen