Grote bezwaren tegen tien woningen Vlusch Krommenie

Foto: Google Street View

Bewoners van de Vlusch in Krommenie maken bezwaar tegen de omgevingsvergunning voor een complex met tien woningen op de plek van de gesloopte bouwwerken met de huisnummers 13 – 16. Pas afgelopen juli werden zij door de bouwer daarvan op de hoogte gesteld van de toen al vergevorderde plannen.

Die zullen het karakter van de lintbebouwing aan het Vlietsend, de Hoofdstraat en de Vlusch aantasten, terwijl bij de beoordeling door de Welstandscommissie de naburige aanwezigheid van de boerderij in de straat niet is meegenomen, aldus het bezwaar. De nieuwbouw gaat bovendien ten koste van het vele groen in het algemeen en dat in de lintbebouwing in het bijzonder. En dan speelt nog het al bestaande parkeerprobleem voor de omwonenden en de bewoners van het Blok en omgeving.

De twee verdwijnende panden in 2014. Het winkel/woonhuis rechts is al jaren weg.

 

De lintbebouwing in Assendelft en in Krommenie kenmerkt zich door woonhuizen met veel groen voor en/of achter en winkelpanden in het centrum. Tussen de woningen staan nog steeds diverse boerderijen met een groen en wijds erf. ‘Dit is het karakter van deze Zaanse dorpen. Op diverse plekken in dit lint zijn of worden dergelijke winke;/woonhuis complexen gebouwd. Deze wooncomplexen tasten het karakter van deze lintbebouwing te zeer aan,’ vinden de bezwaarmakers, overigens niet de directe buren. Zij willen graag dat de Welstandscommissie zijn advies aanpast en de aanwezigheid van de boerderij en het weeshuis uit 1888 laat meewegen bij zijn oordeel.

Parkeren

De ruimte achter de twee percelen bedraagt ongeveer 220 vierkante meter en die zal moeten worden gebruikt voor het parkeren van auto’s en fietsen, voor een gemeenschappelijke berging en voor de plaatsing van de kliko’s van de bewoners. ‘Deze kliko’s worden twee tot drie keer per week aan de straat gezet, mogelijk op de plek waar nu een parkeerplek is gesitueerd. De parkeerberekening vereist voor dit plan 8,9 parkeerplaatsen voor auto’s en 33 parkeerplaatsen voor fietsen,’ aldus het bezwaar.

‘In de situatieschets zijn in het binnenterrein voor auto’s acht plekken getekend, voor fietsen veertien plekken en aan de Vlusch voor auto’s één plek en voor fietsen vier. Ook wordt er van uitgegaan dat in de gemeenschappelijke berging ruimte is voor 4,5 fietsen en op eigen terrein buiten voor zeven fietsen. Even ter verduidelijking: voorheen waren er twee woningen voor twee gezinnen met twee auto’s en mogelijk vier fietsen en vier kliko’s. Je hebt niet veel fantasie nodig om te zien dat dit problemen geeft.’

Uitwijkgedrag

Begin dit jaar zijn de laatste van de 88 nieuwe woningen aan het Blok in gebruikgenomen, evenveel als er gesloopt zijn. Inmiddels is er volgens het bezwaar echter een groot probleem ontstaan: er zijn veel parkeerplekken te weinig en de huidige bewoners van de Vlusch parkeren vanwege een tekort aan ruimte hun auto op het Blok. Tien woningen erbij
verergeren die situatie nog, te meer daar bewoners van Willis hun ‘extra of tweede voertuigen’ ook op het Blok of in de omgeving neerzetten om heibel met hun buren te voorkomen.

Cookieinstellingen