Broedende vogels op HoogTij als indringers behandeld

De veldleeuwerik.
De veldleeuwerik.
Foto: Pixabay / TheOtherKev

De Vogelbeschermingswacht Zaanstreek heeft de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verzocht om handhavend op te treden tegen verstoring van broedvogels op bedrijventerrein HoogTij in Westzaan. De vogelwachter van de organisatie  meldde dat al eerder aan de toezichthouder, maar de verstoring blijft maar doorgaan.

‘Wij maken ons zorgen over deze ongelukkige situatie. Het is belangrijk dat vogels gedurende het broedseizoen ongestoord kunnen nestelen, eieren leggen en broeden, alsook dat kuikens kunnen opgroeien totdat ze vliegvlug zijn. De Wet natuurbescherming kent geen vaste periode voor het broedseizoen. Dat verschilt per vogelsoort. De meeste broedvogels broeden ongeveer tussen 15 maart en 15 juli. De natuurkalender voor broedvogels van Vogelbescherming Nederland geeft een overzicht. Wij verzoeken u deze natuurkalender in acht te nemen,’¬† schrijft de Vogelwacht. Het gaat mis op het gebied aan het Noordzeekanaal dat een bestemming voor toekomstige industrie heeft.¬† Daar zijn gespot:

 • Scholekster;
 • Bontbekplevier (Rode Lijst);
 • Kleine plevier;
 • Tureluur: (Rode Lijst);
 • Kluut;
 • Veldleeuwerik, (Rode Lijst);
 • Tapuit, (Rode Lijst);
 • Graspieper, (Rode Lijst);
 • Witte Kwikstaart;
 • Gele Kwikstaart, (Rode Lijst);
 • Kneu, (Rode Lijst, gevoelig).

Bij een bezoek aan dit gebied op 3 april lag het terrein nog braak en ontbraken de
attributen om vogels te verjagen. Op 12 april bleek een aantal palen met lange rood-witte
linten door het hele gebied te zijn geplaatst. ‘Het enige nut daarvan kan niet anders zijn dan om vestiging van nieuwe broedvogels te voorkomen en eventueel verder te kunnen gaan met bouwrijp maken. Daarentegen was dit te laat voor broedvogels die zich eerder op dit terrein hadden gevestigd,’ constateert de Vogelwacht.

Weer wat later, op 2 mei liep een persoon met een schop dwars door het gebied die desgevraagd liet weten ‘dat hij er was om ervoor te zorgen dat voor er geen beestjes en vogeltjes gingen zitten’. ‘Naar zijn zeggen deed hij dit in opdracht van de weggelakt en noemde daarbij ook de naam van weggelakt. Dit valt niet te rijmen met broedvogels die zich er al een maand of langer ophouden.’

 

Cookieinstellingen