Jan Hamming te vaak op pad met dienstwagen: naheffing

Foto: Flickr / Partij van de Arbeid

Jan Hamming vroeg zelf aan de gemeentesecretaris om een controle van het gebruik van zijn dienstauto sinds 2017 en dat gaat hem nu geld kosten. Tegen de afspraak in werden geen tussentijdse controles uitgevoerd van het aantal kilometers dat de burgemeester maakte voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties, bijvoorbeeld bij de Richard Krajicek Foundation.

Hamming laat de gemeenteraad nu weten te erkennen dat hij te kort is geschoten bij het kennen van de regels rond het gebruik van de dienstwagen en dat er meer kilometers zijn gereden dan is toegestaan. Bij elkaar opgeteld gaat het om een plus van 12.763 kilometers. Technisch kon 91 procent van de extra kilometers nog worden herleid tot specifieke bestemmingen, en daarbij ging het nooit om privé doeleinden. Tegelijk met het gespit in het gebruik van de dienstauto zijn ook alle declaraties van de burgemeester gecontroleerd en daarbij zijn geen afwijkingen van de regels geconstateerd.

Maximaal 500 kilometer

Hamming kreeg gedurende de coronapandemie en de onmiddellijk daarop volgende oorlog in Oekraïne in de jaren 2020, 2021 en 2022 op verschillende momenten wel expliciet toestemming voor extra gebruik van de dienstauto voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties. Er ligt nu een naheffing van zo’n 13.000 euro, terwijl voor circa 44.000 euro expliciet toestemming was gegeven, waardoor dit voor rekening van de gemeente komt. De dienstauto met chauffeur mag in Zaanstad voor maximaal 500 kilometer per jaar worden gebruikt voor bestuurlijke doeleinden, dus voor ritten naar niet-ambtsgebonden nevenfuncties indien dit volgens het college in het belang van de gemeente is.

Cookieinstellingen