Drie bijeenkomsten over windmolens Noordzeekanaal

Foto: Gemeente Zaanstad

De gemeenteraad heeft eerder dit jaar de startnotitie vastgesteld voor het zoekgebied voor windenergie langs het Noordzeekanaal. Er wordt nu onderzocht of het haalbaar is om daar windturbines te plaatsen en zo ja, op welke manier en onder welke voorwaarden.

Om dit proces af te trappen zijn er op 17, 22 en 23 mei bijeenkomsten in mei. Bewoners en bedrijven uit de omgeving van het zoekgebied tussen de bedrijventerreinen Zuiderhout en Nauerna ontvangen hiervoor nog een uitnodiging. Met name in Westzaan is er al veel onrust over ontstaan. Het doel van de bijeenkomsten is om de omgeving te informeren over het proces en om te horen wat bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden belangrijk vinden. Het plan is om ook een klankbordgroep op te richten waarin inwoners kunnen meedenken over de plannen. Dát er ergens turbines komen is nog geen uitgemaakte zaak.

Cookieinstellingen