Negen insprekers over windmolens langs Noordzeekanaal

Foto: Google Street View

Zeven mensen hebben de gemeente schriftelijk laten weten geen heil te zien in windmolens langs het Noordzeekanaal, voorafgaand aan de inspraak van vanavond. Negen anderen komen wel naar de gemeenteraad om er hun zegje over te doen.

Briefschrijvers uit Westzaan vinden dat ze al genoeg voor de kiezen hebben gekregen wat overlast betreft en een bewoner van de Wijkermeerpolder is ontevreen over de uitleg van de gemeente. Vorig jaar wees Zaanstad het Noorzeekanaalgebied tussen Westerspoor en de grens met Beverwijk aan als zoekgebied voor windenergie en besloot daarvoor spelregels op te stellen. Daarin komt te staan onder welke voorwaarden er turbines in het gebied kunnen komen, met inbreng van bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden. ‘Met de spelregels zet de gemeente een volgende stap in de uitvoering van de vastgestelde klimaatdoelen,’ aldus Zaanstad.

 

Een bewoner van de Wijkermeerpolder tussen Beverwijk en Assendelft ontving ook een brief van Zaanstad over het zoekgebied en de inspraak, maar wel erg laat. Het schrijven gedateerd 10 november werd pas op vrijdag 18 november door PostNL bezorgd, met recht op inspraak op 22 november. ‘Bij navraag bij de bewoners van de Wijkermeerpolder blijkt dat meerdere bewoners de brief helemaal niet ontvangen hebben. U kunt zich misschien voorstellen dat dit heel vervelend is. Het zou wenselijk zijn als dit soort brieven niet meer met PostNL verzonden wordt maar huis aan huis bezorging zoals jullie wel vaker doen,’ schreef die belanghebbende gefrustreerd.

Onduidelijk kaartje

Een tweede grief betrof de onduidelijke afbeelding van de Wijkermeerpolder. ‘In alle stukken wordt gewerkt met één onduidelijk landkaartje voor het totale Noordzeekanaalgebied. Ik kan de afbeelding inzoomen op de computer maar dan nog kan ik niet zien waar het groene gearceerde gebied zich precies bevindt (of dit tussen de Kanaalweg en Kagerweg is, of nog verder). In de brief staat vermeld dat ik morgenavond kan inspreken maar dan moet ik natuurlijk wel weten waar het over gaat. Ik zie de duidelijkere afbeelding graag tegemoet.’ Of dat is gelukt weten we niet.

Westzaners

Uit Westzaan komen ondubbelzinnige signalen van grote weerstand. Een selectie uit de schriftelijke reacties: ‘Wij hebben al genoeg geluidsoverlast van het verkeer, de haven  en niet te vergeten de gevangenis,’ ‘Het gebied wordt te veel commercieel uitgebuit met alle negatieve gevolgen voor mens, omgeving en natuur. Het staat onderdruk doordat hier volop gebouwd wordt,’ ‘Westzaan heeft aan de zuidzijde al veel te verduren gehad met grote loodsen en complexen. Het beleid van Zaanstad inzake deze windmolens is niet te verenigen met andere initiatieven om aangezichten in de Zaanstreek te beschermen,’ en ‘Wij hebben nu al heel veel last van lawaai van het Westelijk havengebied. Nachten liggen wij soms wakker van het geluid.’

Reacties

Cookieinstellingen