Vaker bomen verplant én hun aantal blijft stijgen

Foto: Gemeente Zaanstad

Bij de (her)ontwikkeling van panden en gebieden worden vaak bomen gekapt, maar blijven ze ook steeds vaker behouden door ze te verplanten, meldt het college bij de presentatie van de nieuwste Bomenbalans: een document dat inzicht geeft in de ontwikkelingen in het bomenbestand in Zaanstad.

 

De Bomenbalans geeft geen compleet beeld van de vergroening van Zaanstad, maar er is te zien hoeveel kapvergunningen zijn verleend, het aantal daadwerkelijk gesneuvelde bomen, de opgelegde herplantverplichtingen en gerealiseerde herplant van gekapte bomen. In een kapvergunning is de verplichting opgenomen dat bomen binnen twee jaar na het verlenen van de vergunning moeten zijn herplant. Daarom wordt er ieder jaar een inspectie uitgevoerd naar de stand van zaken van de vergunningen die meer dan twee jaar geleden zijn verleend.

Controles

Als na de inspectie blijkt dat de herplant nog niet is gerealiseerd, wordt volgens het college ‘regelmatig op locatie gecontroleerd en indien nodig gerappelleerd dat dit nog moet gebeuren’. De opgelegde herplant was over de jaren 2017 – 2022 hoger dan het aantal bomen waar een kapvergunning voor werd verleend. Dit komt doordat bij vervangingsprojecten in de nieuwe situatie meestal meer bomen worden opgenomen. Deze aantallen worden als verplichting meegenomen bij de vergunningverlening.

 

In 2017 zijn minder bomen gekapt dan er vergunningen zijn verleend. Dit verschil wordt veroorzaakt door het project Poelenburg Oost fase 1, waar 236 bomen zijn gekapt in plaats van de vergunde 357. Ook moeten nog veel bomen worden herplant. Dat komt doordat ook de aanleg van de hockeyvelden aan de Fortuinweg in Zaandijk en de bouw in Oostzijderveld vertraging opliepen.

Wat betreft de kapvergunningen die in 2018 zijn verleend, zijn in diverse projecten in totaal zeven bomen minder gekapt dan vergund en moeten nog acht bomen worden geplant doordat projecten zijn vertraagd. In 2018 zijn 192 meer bomen herplant dan er zijn gekapt. Wat betreft de kapvergunningen die in 2019 zijn verleend, moeten er nog 46 bomen worden herplant in Zaans Hout (vanuit de kap Mahoniehout) en moeten er nog 64  worden herplant in De Bannehoven.

Voorjaarsaanplant

Wat betreft de kapvergunningen die in 2020 zijn verleend, zijn tot nu toe elf bomen minder gekapt dan werd toegestaan: acht in het rioolvervangingsproject Eikelaan Krommenie en drie op twee andere locaties. De opgelegde herplant die nog niet is uitgevoerd, wordt grotendeels dit voorjaar gerealiseerd. Het gaat vooral om projecten die nu worden afgerond, zoals Pauwenven, Kleurenbuurt en Karel Lotsylaan.

https://twitter.com/WesselBreunesse/status/1635708446958813198

 

 

Reacties

Cookieinstellingen