Wijkje op Pielkenrood-terrein krijgt vorm op papier

Foto: Gemeente Zaanstad

De herontwikkeling van de voormalige fabriek van Pielkenrood Vaten (later Ardagh) aan het Langepad in Zaandijk is nu vastgelegd in een
ontwerpbestemmingsplan. Het fabrieksterrein achter Brouwerij Hoop en de Zaandijkerkerk wordt een wijkje met 67 woningen.

Het gaat om 20 appartementen in de sociale huur- en koopsector en 47 grondgebonden koopwoningen, verdeeld in vrijstaande huizen en twee-onder-één-kappers. De openbare ruimte en de bijbehorende (parkeer)voorzieningen worden heringericht en door het voortzetten van de wegen-, paden- en waterstructuur komen er directe verbindingen van de Domineestuin naar de Zaandijkerkerk.

Historische omgeving

De Domineestuin is een buurtje dat eind jaren 70, begin jaren 80 van de vorige eeuw op initiatief van een aantal bewoners en Zaandijkers van de ondergang is gered door de buurt te herbouwen in historische stijl, waarbij men uitging van het bouwen in de laat achttiende tot midden negentiende eeuw. Een deel van het buurtje achter de kerk werd daarmee behouden inclusief de oorspronkelijke structuur van het slagenlandschap.In 2009 was de Zaandijkerkerk bouwkundig in slechte staat, maar werd ook gered en is inmiddels in gebruik om in te wonen.

 

De nieuwe woningen worden met de voorgevel richting de rooilijn geplaatst en de kaprichtingen en volumes variëren. Er worden doorkijkjes vanaf de Arie de Bruinstraat open gehouden om zo de kavelrichting van het plan verder te benadrukken. Kleine en grote twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen worden door het hele plan gemengd op kavels van verschillende afmetingen. Bij de uitwerking van de architectuur wordt gestreefd naar verschillende goot- en bouwhoogten, zodat er ook beweeglijkheid op ooghoogte ontstaat. De bouwhoogte is maximaal tien meter.

De compacte woningen worden samengebracht in één hofje nabij de Brouwerij. In het Hofje Pielkenrood worden 20 gestapelde sociale huurwoningen en vier grondgebonden rijtjeswoningen opgenomen. De bebouwing zal bestaan uit twee en drie lagen met een plat dak. De bewoners van de Beukenlaan kunnen door de plattegrond van de nieuwbouw een ontsluiting van hun achtertuinen krijgen.

Groene uitstraling

Het openbaar gebied krijgt bestrating die recht doet aan het Zaanse karakter met een speciale aanpak van het kerkplein. Langs de Willem Dreeslaan en de Arie de Bruijnstraat komen bomen om een mooie groene structuur te krijgen die aansluit bij het groene karakter van de Nieuwe Vaart. Waar mogelijk blijven bestaande bomen staan, maar dit is gelet op de behoefte aan parkeerplaatsen niet overal mogelijk. Onderzocht wordt nog of de parkeerplaatsen in de Arie de Bruinstraat met grastegels uitgevoerd kunnen worden, om te voorkomen dat er een grote stenige straat ontstaat.

Inloopbijeenkomst

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 30 maart tot en met 10 mei ter inzage. Mensen die in de omgeving van de locatie wonen of werken kunnen in deze periode hun zienswijze indienen. Daarnaast is er een inloopbijeenkomst over de verandering van de locatie in Zaandijk. De inloopbijeenkomst is op dinsdag 4 april tussen 19:00 uur en 21:00 uur in buurthuis De Boed aan de Willem Dreeslaan 1 in Zaandijk.

Reacties

Cookieinstellingen