Flexwoningen voor Zaankanters verhuurd door Parteon

Foto: Flickr / Peter Breuls

Woningbouwcorporatie Parteon gaat de circa 72 flexwoningen voor Zaanse starters, spoedzoekers en mogelijk statushouders aan de Noorderveenweg in Assendelft verhuren. Op een deel van het terrein worden ‘op korte termijn’ woningen voor plan De Overhoeken ontwikkeld door Oban en daarnaast komen er ook 64 tijdelijke woningen voor Oekraïense ontheemden.

Parteon gaat zelf voor de aankoop, de plaatsing, het beheer en de exploitatie van de  flexwoningen zorgen. De toewijzing wordt ook door de corporatie gedaan. Er wordt door Parteon nog aan een voorstel voor een verdeelsleutel gewerkt. Zaanstad krijgt van het Rijk 864.000 euro voor dit deel van de plannen. Er komen achttien woningen van 30 vierkante meter en 54 van 49 vierkante meter groot.

 

Om de Rijksbijdrage in de wacht te kunnen slepen geldt de voorwaarde dat de woonruimten bij de eerste verhuur voor tenminste 30 procent bestemd moeten zijn voor ontheemden of statushouders. De gemeente gaat er vooralsnog vanuit dat Zaanstad zich met haar plannen aan die voorwaarde kan houden door fase 1 (de Oekraïners) en fase 2 (de eigen inwoners, wellicht aangevuld met nieuwkomers met een verblijfsvergunning) als één project te beschouwen.

Doelgroepenbeleid

Komende maand wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een doelgroepenbeleid voor flexwonen, dat is afgestemd met de corporaties. Parteon denkt aan Zaanse jongeren en diverse spoedzoekers, zoals gescheiden mensen. Of en hoeveel statushouders er gehuisvest worden is nog in beraad, omdat de groep bewoners uit Oekraïne al groot is en er wel sprake moet zijn van een evenwichtige samenstelling van het huurdersbestand.

Verhuur pas in 2024

De flexwoningen blijven tien jaar staan en dan verplaatst naar een (vaste) andere plek, want ze hebben een levensduur van 50 jaar. Parteon verwacht dat in het derde kwartaal van volgend jaar met de bouw kan worden begonnen en met de verhuur in het eerste kwartaal van 2024, mits de ruimtelijke procedures optimaal verlopen. Het college verwacht n de komende tien jaar in heel Zaanstad nieuwe woningen te kunnen bijbouwen, zodat tijdelijke woningen aan het einde van die periode minder nodig zijn.

Reacties

Cookieinstellingen