Kultuurklutser kan 5000 handtekeningen voor referendum gaan verzamelen

Foto: MVRDV Architecten

Kultuurklutser Jan de Bruin dreigt tot in de gemeenteraad aan toe de Kop van Jut te worden wanneer de bouw van het inmiddels tot Cultuurhuis omgedoopte Cultuurcluster als gevolg van vertragingen miljoenen extra gaat kosten. ‘We hebben het hier over de zaak en niet over een inwoner van deze gemeente,’ moest burgemeester Jan Hamming vanavond meermalen in herinnering roepen.

De naam De Bruin viel talloze keren tijdens de raadsvergadering, en zo ongeveer voor de laatste keer toen na een lange discussie bleek dat hij de 5000 handtekeningen die nodig zijn voor een referendum mag gaan verzamelen. Het vervolg kan daarna nog alle kanten op.

‘Voorgesprek’ nutteloos

Wethouder Sanne Munnikendam liet voorafgaand aan het debat over het al dan niet houden van een referendum over het cultuurgebouw weten dat haar gesprekken met voorman Jan de Bruin van actiegroep Kultuurklutser en algemeen directeur Otto Berg van FluXus niet hadden geleid tot een verschuiving van standpunten over de bouw en financiering van het Cultuurhuis. Wel was er, zo zei ze, overeenstemming over het uitgangspunt dat in alle kernen van de gemeente een cultureel aanbod beschikbaar moet blijven.

POV-fractievoorzitter Harrie van der Laan diende daarna mede namens de Zaanse Inwoners Partij, Democratisch Zaanstad, de Volkstem (Maikel Kat), Rosa en de SP een amendement in waarin de gemeenteraad het initiatief neemt tot een volksraadpleging op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart, daarvoor vóór de 9 februari de vraagstelling vaststelt en bovendien belooft zich aan de uitslag te zullen onderwerpen. ‘Dat is de korste klap,’ aldus Van der Laan.

Bindend referendum mag niet

Al van tevoren besluiten de uitslag te zullen respecteren mag echter niet bij een raadgevend referendum, zo hield Hamming de raad voor na overleg met de griffie: dat staat de referendumverordening niet toe. Individuele raadsleden kunnen zich wel aan uitslag commiteren – en zich achteraf ook weer bedenken, overigens. Mits ze ook na de verkiezingen nog in de raad zitten, uiteraard.

Culturele woestijn

Paul Laport (GroenLinks) sprak over het feit dat Zaanstad nog steeds de ‘culturele woestijn’ is die het jaren geleden ook al was, maar misschien met nog meer zand in de raderen. Hij weet de weerstand tegen het Cultuurhuis aan angst voor verandering: ‘De angst dat alles wordt opgeslokt door het Cultuurhuis is ongegrond. Dat strijkorkest zal heus wel blijven spelen in de Bullekerk.’

https://twitter.com/GLzaanstad/status/956609259990548482

Laport was ook een beetje de weg kwijt, zei hij: ‘Kultuurklutser wil het hebben over spreiding – niet over het gebouw. Waar gaat het nu eigenlijk nog over? Over een andere invulling van het gebouw, riepen daarop raadsleden van de oppositie. Tot frustratie van collega’s die erop hamerden dat gesprekken met commerciële partijen in het verleden mislukt zijn omdat die er geen brood in zagen.

Het opleveren van een lege doos’ is geen oplossing, benadrukte Munnikendam. Het bestek is gedetailleerd en toegesneden op bepaalde functies en daarin nu nog essentiële veranderingen aanbrengen kan niet zomaar. Dan mislukt de aanbesteding – voor de tweede keer – en dat kost sowieso weer vier miljoen.

Tjeerd Pietersma (PvdA) weigerde te zeggen dat zijn partij in zal stemmen met een referendum als er 5000 handtekeningen worden opgehaald: ‘Vandaag staat de teller bij de Kultuurklutser op 2700 steunbetuigingen. Wij zullen het amendement niet steunen en willen tijd voor een goede voorbereiding. Sommge dingen zijn precair en moeten goed gewogen worden.’ 

De VVD zal, als principieel tegenstander van referenda, ook nadat de benodigde handtekeningen zijn verzameld en in orde zijn bevonden toch nog tegen de volksraadpleging stemmen.

Het CDA vindt dat nu terugkomen op een al veel eerder door een ruime meerderheid van de raad genomen besluit een onbetrouwbare overheid oplevert: het Cultuurhuis moet er komen, het besluit is referendabel maar als die 5000 handtekeningen er liggen dan zien we wel wat we doen.

D66 respecteert wens inwoners

Jan de Vries van D66 daarentegen verklaarde dat zijn partij het referendum steunt mits er voldoende inwoners van Zaanstad tekenen.

 

 

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen