Kandidaten voor bouw Tiny Houses de Hemmes melden zich

Foto: Gemeente Zaanstad

Dat de Hemmes Alliantie zich heeft teruggetrokken bij de ontwikkeling van het plan Molenaarserf Hemmes betekent niet dat het onderdeel dat zij voor haar rekening zou nemen vervalt: volgens het college zijn er andere gegadigden om de voorziene 34 Tiny Houses te plaatsen, voor een periode van maximaal tien jaar.

Het tweede onderdeel van Molenaarserf – de bouw van molen De Zaadzaaijer in  combinatie met twee houtloodsen waarin tien Tiny Houses gerealiseerd gaan worden – is nooit in gevaar geweest, omdat dat deel van het plan voor rekening komt van de Hemmesgroep. In februari van dit jaar kende de Erfgoed Deal een bijdrage van 721.000 euro toe aan het plan. In onderstaande figuur is het onderdeel ‘molen en houtloodsen’ weergegeven in het gele vlak en de Tiny Houses in het rode.

 

Vanuit verschillende partijen is inmiddels interesse getoond om het onderdeel tiny houses in
het plan Molenaarserf Hemmes te ontwikkelen, laat het college de raad nu weten. ‘Daarom hebben wij ervoor gekozen om via een tender de verhuur van de grond voor het onderdeel Tiny Houses op de markt te brengen. Zo hopen we een nieuwe partij te vinden, die dit onderdeel gaat uitvoeren.’ Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.

Verschillende partijen

Wanneer een gemeente onroerend goed of grond op de markt brengt (koop, erfpacht,
verhuur of grondruil) dan dient iedereen die daar mogelijk in geïnteresseerd is de mogelijkheid te krijgen om mee te dingen. Dat gebeurt middels de tender. Het plan Molenaarserf Hemmes kan gemakkelijk door twee verschillende partijen worden uitgevoerd, aldus het college: de twee onderdelen zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor het realiseren van de molen en de houtloodsen is maar één kandidaat in beeld, bedenker en aanjager van het project de Hemmesgroep.

Financiering

De gemeente zet voor volgend jaar 500.000 euro apart voor onder andere de kosten van het saneren en het bouwrijp maken van de grond ten behoeve van de Tiny Houses, mits de gemeenteraad daar in november mee instemt. Pas na dat groene licht wordt de tender geopend. Er moeten nog criteria worden opgesteld waaraan gegadigden moeten voldoen. ‘Gunning zal met name plaatsvinden op basis van kwalitatieve criteria, zoals de mate van lokale betrokkenheid van de partij en de Zaanse kwaliteit. Gunning zal niet op basis van prijs plaatsvinden,’ schrijft het college.

Reacties

Cookieinstellingen