Wordt parkeren op Hembrug privilege beter gesitueerden?

Foto: Autodelen.info

Mobiliteit refereert meestal aan beweging, maar bij de behandeling van het  Mobiliteitsplan Hembrugterrein ging het gisteravond in de gemeenteraad vooral over stilstaan. Zoals bijna traditie wordt bij ontwikkelingen rond nieuwe woningen was parkeren de olifant in de kamer.

In het geval van het Hembrugterrein werd een trend zichtbaar die in Zaanstad nog niet eerder aan de orde was, maar die volgens SP-raadslid Anna de Groot ook bij het bouwplan Paltrok aan de orde zal komen: dat parkeren vanwege de kosten een privilege wordt voor de hogere inkomens. Bij de sociale huurwoningen die op het Hembrugterrein gepland zijn hoort een parkeergarage die door woningcorporatie Rochdale van de ontwikkelaar gekocht wordt om de plekken daarna te verhuren. Maar voor een prijs die naar verwachting voor haar eigen huurders niet op te brengen is.

Niet als elders

Het idee is dan om lege plekken daarna aan te bieden aan andere groepen bewoners, waarmee ook nieuwe huurders van de sociale huurwoningen naast het net vissen als alle plaatsen bezet zijn. Verschillende partijen spraken daar schande van, met vooral het CDA en de SP als pleitbezorgers voor parkeren bij de eigen woning, op het maaiveld, met parkeervergunningen voor dezelfde prijs als elders in de stad. Daar verzet de VVD zich echter tegen: die ziet er niets in dat de bewoners van de duurdere huizen de parkeerplekken van de sociale huurders gaan financieren. Die betalen immers ook al mee aan hun woningen.

Extra verkeersbewegingen

Een vrees van het CDA is dat op afstand parkeren meer vervoersbewegingen creëert in wat raadslid Marc Wit ‘een mooi stadsdorpje’ noemde. Mensen zullen eerst thuis spullen gaan uitladen alvorens door te rijden naar de garage. Marianne de Boer van Democratisch Zaanstad pleitte ervoor dat de ervaringen met parkeren in het noordelijke deel van Hembrug worden meegenomen in de latere ontwikkeling van het zuidelijke deel, waar onder meer Taets zich zorgen maakt over de parkeerruimte voor bezoekers. Zij kreeg een raadsmeerderheid mee.

Aantasting omgeving

Werhouder Wessel Breunesse kon zich daar ook in vinden, maar niet in parkeren bij de sociale huurwoningen. De gemeente kan op het Hembrugterrein een hele nieuwe parkeerstrategie op poten zetten en grijpt die kans met beide handen aan om de kwaliteit van de bijzondere omgeving met zijn groen en erfgoed te behouden. Overal blik op straat tast de beleving aan en is niet de bedoeling. Wel toonde de werhouder zich bereid om met Rochdale in gesprek te gaan over het betaalbaar houden van de parkeerplaatsen.

Openbaar vervoer

Een andere zorg van veel fracties is goed en frequent openbaar vervoer naar de nieuwe woningen. Volgens Flip Hoedemaeker van D66 dient er vanaf het begin een goede busverbinding zijn om te voorkomen dat de gewoonte inslijt om toch maar de auto te pakken. Dat lijkt een utopie, gezien de verklaring van wethouder Gerard Slegers dat een busverbinding in fases ontwikkeld wordt, afhankelijk van het aanbod aan reizigers.

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen