Groen licht provincie voor elf woningen Zuideinde Westzaan

Foto: Google Earth

De provincie is akkoord met de bouw van elf woningen in het bouwplan Zuideinde 94 in Westzaan, één van de 22 zogeheten probleemlocaties in Noord-Holland waar woningbouw mogelijk wordt gemaakt. De plannen passen goed in het groene landschap en verbeteren de huidige situatie, volgens Gedeputeerde Cees Loggen.

‘Er is een schreeuwend woningtekort en dat zorgt voor allerlei problemen. Noord-Hollanders willen dat er woningen worden gebouwd, en tegelijkertijd dat het groen behouden blijft. Dit bouwplan vervult beide wensen. Enerzijds komen er meer woningen, anderzijds is er veel oog voor de groene omgeving,’ zegt hij. Op 2 november 2021 wezen Gedeputeerde Staten in een notitie de 22 locaties aan waar onder voorwaarden ‘lintbebouwing’ mag komen. Dankzij de gestelde voorwaarden worden leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit ter plaatse aantoonbaar flink verbeterd terwijl het landelijk gebied geen geweld wordt aangedaan.

Intensief traject

De provincie overlegt proactief met gemeenten om samen knelpunten en oplossingen in kaart te brengen om zo toch woningbouw te realiseren. Tijdens het hele ontwerp- en planproces voor Westzaan hebben landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen van zowel de provincie als de gemeente invloed kunnen uitoefenen, met als gevolg ‘een mooi resultaat’. Er ontstaan goede zichtlijnen waardoor de relatie tussen het lint en het landschap versterkt wordt.

 

Reacties

Cookieinstellingen