Nieuwe woonruimteverdeling gaat in op 16 januari

Foto: Publicdomainvectors.org

De nieuwe woonruimteverdeling gaat in op 16 januari 2023. Vanaf die datum wordt naast de inschrijfduur ook rekening gehouden met de omstandigheden van de woningzoekende en met diens zoekgedrag. Het systeem van toewijzing bij urgentie blijft bestaan.

Ook blijft een deel van de woningen beschikbaar voor huishoudens die geen dringende
omstandigheden of urgentie hebben. Wethouder Harrie van der Laan van Wonen schrijft echter aan de gemeenteraad dat ‘onvoldoende rekening is gehouden met mogelijke extra bezwaren als gevolg van de nieuwe beleidslijn dat er ook punten ingetrokken kunnen worden bij woningzoekenden, indien ze zich niet houden aan de voorwaarden’. Bezwaar en beroepszaken zullen worden afgehandeld door de gemeente Amsterdam.

Informatievoorziening

Op maandag 26 september start de regionale informatiecampagne voor woningzoekenden in de veertien gemeenten die met het nieuwe puntensysteem gaan werken. Zij zullen uitgebreid worden geïnformeerd via zowel hun gemeenten als de  woningcorporaties en er komen posters en informatiefolders beschikbaar voor bibliotheken, buurtteams, buurthuizen en andere hulporganisaties.

Reacties

Cookieinstellingen