Najaarsschouw sloten door waterschap weer in aantocht

Foto: YouTube / HHNK

Zo’n 100 schouwmeesters beginnen maandag 17 oktober de sloten in het gebied van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier te controleren om te bekijken of die voldoende schoon zijn. Een schone sloot is nodig om het water bij hevige neerslag snel te kunnen afvoeren naar de gemalen.

De sloten moeten vrij zijn van (water)planten die de doorstroming van het water belemmeren, van overhangende takken en van afval. De najaarsschouw start ieder jaar vanaf de derde maandag in oktober. Eigenaren van een perceel grenzend aan een sloot zijn onderhoudsplichtig. In enkele gevallen is de onderhoudsplicht anders toegewezen. Dat is hier te controleren. Een sloot is schoon als 90 procent van de slootbreedte vrij is van begroeiing, bij duikers en bruggen alle begroeiing is verwijderd, de sloot vrij is van afval en er geen takken en bomen over de sloot hangen.

Oeverbeheer

Daarnaast is het van belang dat uitgezakte oevers worden hersteld, zodat het slootprofiel beschikbaar blijft voor de aan- en afvoer van water. Vooral duikers – de buizen die sloten met elkaar verbinden – zijn essentieel voor de doorstroming. Begroeiing voor de duiker houdt dit tegen. Naast ruimte in de sloot voor een goede aan- en afvoer van water zijn ook waterkwaliteit, ecologie en een stabiele oever van belang.

Aan beide oevers van een sloot mag vijf procent van de slootbreedte aan begroeiing blijven staan: een sloot van vier meter breed dus 20 centimeter begroeiing per oever. Door dit randje te laten staan wordt ook oeverafslag voorkomen en vindt er minder uitspoeling plaats van voedingstoffen in het water.

Reacties

Cookieinstellingen